dr Jelena Luković
  • Kontakt telefon: +381112183537
  • E-mail adresa: jlukovic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Jelena Luković

Datum i mesto rođenja: 14.07. 1979., Beograd

Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila je u Beogradu. Studije geografije na Beogradskom univerzitetu upisala 1998. godine bez polaganja kvalifikacionog ispita, zahvaljujući nagradama na takmičenjima iz geografije. Magistrirala 2008. godine na Geografskom fakultetu, sa tezom “Promene temperature vazduha u Srbiji u periodu satelitskih osmatranja u sklopu globalnih klimatskih promena“. Doktorsku tezu “Uvođenje prostorne dimenzije u proučavanju kolebanja klime u Srbije u instrumentalnom periodu“ odbranila 2013. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Fizička geografija izabrana je 2014. godine. Učestvovala na mnogim međunarodnim skupovima i školama. Kao gostujući istraživač i Fulbrajtov stipendista usavršavala se na Kalifornijskom Univerzitetu Berkli (2014/2015).

Radovi

Kilibarda M, Perčec Tadić M, Hengl T, Luković J, Bajat B (2015). Global geographic and feature space coverage of temperature data in the context of spatio-temporal interpolation. Spatial Statistics, doi:10.1016/j.spasta.2015.04.005

Burić , J. Luković, B. Bajat, M. Kilibarda, and N. Živković (2015). Recent trends in daily rainfall extremes over Montenegro (1951–2010), Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 15, 2069–2077.

Luković J, Bajat B, Blagojević D, Kilibarda M (2014). Spatial pattern of rainfall trend in Serbia. Regional Environmental Change, 14(5), 1789-1799.

Bajat B, Blagojević D, Kilibarda M, Luković J, Tošić I (2014). Spatial analysis of the temperature trends in Serbia during the period 1961–2010. Theoretical and Applied Climatology, 117(0), 1-13.

Burić D, Luković J, Ducić V, Dragojlović J, Doderović M (2014). Recent trends in daily temperature extremes over southern Montenegro (1951-2010). Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 67-72.

Kutiel H, Luković J, Burić D (2014). Spatial and temporal variability of rain-spells characteristics in Serbia and Montenegro, International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.4080.

Bajat B, Pejović M, Luković J, Manojlović P, Ducić V, Mustafić S (2013). Mapping average annual precipitation in Serbia (1961–1990) by using regression kriging. Theoretical and Applied Climatology, 112, 1–13.

Ducić V, Luković J, Burić D, Stanojević G, Mustafić S (2012). Precipitation extremes in the wettest

Mediterranean region (Krivošije) and associated atmospheric circulation types, Natural Hazards and Earth System Sciences, 12, 687-697.

Angažovanje u nastavi

Primenjena klimatologija
Klimatske promene
Prirodne osnove nautičkog turizma
Primena fizičko-geografskih istraživanja
Prirodne osnove banjskog turizma
Zaštita prirode

Nagrade i priznanja

Stipendista Fonda Kraljevskog Doma Karađorđevića (2002), Fondacije "Studenica"- Kongresa srpskog ujedinjenja (2004), Grada Beograda (2004), Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu (2004) i. Ministarstva nauke i zaštite životne sredine ( 2005).

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo
American Geophysical Union
European Geophysical Union