• Kontakt telefon: +381602244676
  • E-mail adresa: ljubica.p88@gmail.com
  • Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00 Vojvođanska 1; četvrtak 12:00-14:00 V. Jagića 5

msr Ljubica Duškov

Angažovanje u nastavi

Planiranje životne sredine
Planovi i programi životne sredine
Upravljanje otpadom
Ekološke osnove prostornog planiranja