• Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: marija.belij@gmail.com
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Marija Belij

Datum i mesto rođenja: 25. 05. 1985., Kruševac

Osnovnu i srednju školu završila je u Kruševcu. Geografski fakultet u Beogradu upisala 2004. godine, a na istom diplomirala 2008. godine sa temom „Pozicioniranje Ribarske banje u banjskom turizmu Srbije“. Master studije upisala je iste godine, a rad pod naslovom „Banjski i rekreacioni centri-oblik prilagođavanja banjskog turizma Srbije potrebama savremenog tržišta“ odbranila je 2009. godine. Doktorsku tezu „Transformacija banja Srbije u savremene centre Spa i Wellness Turizma“ odbranila je 2016. godine. Na Geografskom fakultetu angažovana je kao saradnik u nastavi od 2009. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Turizmologija izabrana je 2017. godine.

Učešće na projektima:

„Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije“
„Integralan pristup razvoju turizma u zaštićenim prirodnim dobrima – iskustva Srbije i Slovenije“

Radovi

Belij, M. (2017). Cultural tourist motives in National parks in Serbia. Tourism in protected areas of nature in Serbia and Slovenia. University of Belgrade Faculty of Geography, Belgrade, pp. 113-128.
Pavlović, S., Belij, M., Belij, J., Iliničić, M., Mihajlović, B. (2016). Negotin wine region, then and now – the role of tourism in revitalizing traditional winemaking. Anthropological Notebooks, Vol 22, No1, pp 43-57.
Anđelković, G., Pavlović, S., Đurđić, S., Belij, M., Stojković, S. (2016). Tourism Climate Comfort Index (TCCI) – An attempt to evaluate he climate comfort for tourism purposes: the example of Serbia. Global NEST Journal, , Vol 18, No 3, pp 482-493.
Belij, J., Belij, M. (2016). Stepen turističke razvijenosti u Ramsarskim područjima Vojvodine i mere za njegovo unapredjenje. 2. Simpozijum o zaštiti prirode sa međunarodnim učešćem „Zaštita prirode – iskustva i perspektive“, 1-2. april 2016., Knjiga rezimea, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Novi Sad, str. 45.
Belij, M., Belij, J., Đurđić, S., Stojković, S., Ilinčić, M. (2016). Ramsar sites in Vojvodina as destinations of sustainable tourism – planning and development. Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin – Bulgaria, 15-17 September 2016., pp. 110.
Đurđić, S., Stojković, S., Belij, M., Belij, J. (2016). Importance of IBAS, IPAS and PBAS for process of nature conservation harmonization in cross-border regions within the lower basin of the Danube. Fourth Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian conference: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube. Vidin – Bulgaria, 15-17 September 2016., pp. 45.
Belij, M. (2015). Koncept zdravstvenog i wellness turizma kroz istoriju. Zbornik radova, 4. Srpski Kongres geografa sa međunarodnim učešćem „Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse“, povodom 150 godina rođenja Jovana Cvijića, Kopaonik 07-09.10.2015, Knjiga 2, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, Srpsko geografsko društvo, str. 249-253.
Belij, M. (2014). Banje Srbije – Između zdravstvenog i wellness turizma. Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive“. Ivanjica od 5. do 7. decembra 2013. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str. 395-400.
Stojilković-Gnjatović, J., Belij, M. (2014). Aktivno starenje aktivnih starih – empirijski pristup. (Active ageing of the active aged in Serbia – empirical evidences). Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, Novi Sad. Br. 148, str. 643-652.

Angažovanje u nastavi

Turistička valorizacija
Ekoturizam i zaštita prirode
Prirodne osnove banjskog turizma
Spomeničko nasleđe i turizam

Nagrade i priznanja

POVELjA ZA NAJBOLjEG STUDENTA GENERACIJE GEOGRAFSKOG FAKULTETA ŠKOLSKE 2008/2009

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo
Udruženje turizmologa Srbije
Asocijacija prostornih planera Srbije