• Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: marija.belij@gmail.com
  • Konsultacije: ponedeljak 10:00-12:00, Studentski trg 3/III; utorak 12:00-14:00, Vojvođanska 1

dr Marija Belij

Datum i mesto rođenja: 25.05.1985., Kruševac

Osnovnu i srednju školu završila u Kruševcu. Geografski fakultet u Beogradu upisala 2004. godine, a na istom diplomirala 2008. godine sa temom „Pozicioniranje Ribarske banje u banjskom turizmu Srbije“. Master studije na smeru Turizmologija na Geografskom fakultetu u Beogradu upisala je školske 2008/2009 godine. Završni master rad pod naslovom „Banjski i rekreacioni centri-oblik prilagođavanja banjskog turizma Srbije potrebama savremenog tržišta“ odbranila je 2009. godine. Doktorske akademske studije upisala je 2010. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu, na smeru Turizmologija. Od školske 2008/09. angažovana je na Geografskom fakultetu kao saradnik u nastavi, a od jula 2011. godine izabrana je u zvanje asistenta.

Radovi

Belij, M., Milosavljević, J., Belij, J., Perak, K. (2014). Pokazatelji turističke razvijenosti banjskih mesta u Srbiji. Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sveska 62

Belij, M., Veljković, J., Pavlović, S. (2014). Uloga lokalne zajednice u razvoju turizma – Case study selo Zabrega. Glasnik Srpskog geografskog društva, Beograd. Sveska XCIV – Br. 2, str. 1-14.

Belij, S., Ilinčić M., Belij, J., Belij, M. (2014). Sustainable planning and tourism development policy in the example of the medieval fortress on the Danube. The third Romanian Bulgarian Hungarian Serbian Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, 18-21 Septembar, 2014, Srebrno jezero (Veliko Grdište) Srbija. Abstract book pp 87-88. ISBN 978-86-7031-344-6

Stojilković-Gnjatović, J., Belij, M. (2014). Aktivno starenje aktivnih starih – empirijski pristup. (Active ageing of the active aged in Serbia – empirical evidences). Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, Novi Sad. Br. 148, str. 643-652.

BELIJ, M. (2014). Banje Srbije – Između zdravstvenog i wellness turizma. Naučni skup sa međunarodnim učešćem „Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive“. Ivanjica od 5. do 7. decembra 2013. Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, str. 395-400.

BELIJ, M., ILINCIC, M. i BELIJ, J. (2013). Complementarity of the "Roman Emperors Route" and the section of corridor VII passing through Serbia. International Scientific Conference Cultural Corridor Via Diagonalis - Cultural Tourism Without Boundaries 03.10.2013 - 06.10.2013. Str.199-209

Angažovanje u nastavi

Uvod u turizmologiju
Etnološke osnove turizma
Spomeničko nasleđe i turizam
Prirodne osnove lovnog turizma

Nagrade i priznanja

POVELjA ZA NAJBOLjEG STUDENTA GENERACIJE GEOGRAFSKOG FAKULTETA ŠKOLSKE 2008/2009

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo
Udruženje turizmologa Srbije