др Марко Јоксимовић
  • Контакт телефон: +381602244618
  • Е-маил адреса: dellmare10@gmail.com
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Марко Јоксимовић

 Датум и место рођења 10.10.1982. Беране (Црна Гора).

Основну школу и Десету гимназију „Михајло Пупин“ завршио је у Београду. Студије Географије на Географском факултету Универзитета у Београду завршио је 2005. године са просечном оценом 9,06, са темом дипломског рада „Географска проучавања Овче и околине”. Магистарске студије на Географском факултету, на смеру Регионална географија, уписао је школске 2005/2006. Године. Одбранио је докторску дисертацију под насловом „Специфични облици туризма у функцији развоја Горњег Полимља“ у јуну 2017. године. Од септембра 2012. године запослен је на Географском факултету, на радном месту асистент за ужу научну област Регионална географија. До 2017. године, објавио је 27 научних и стручних радова у зборницима са научних скупова и периодичним публикацијама од чега шест у међународним часописима са SCI и SSCI листе. Учествовао је са радом на 11 научних скупова у земљи и иностранству.Коаутор је уџбеника и радне свеске из географије за 5. разред основне школе.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА:

  • Природни, демографски и привредни потенцијали ревитализације села у Србији (2006-2010) – Министарство просвете и науке Републике Србије
  • Развојни програми ревитализације села Србије (2011-2015) – Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Радови

Joksimović, M.M., Gajić, M.R., Vujadinović, S.M., Golić, R.M., Vuković, D.B. (2015). The Effect of the Thermal Component Change on Regional Climate Indicies in Serbia. Thermal Science. DOI: 10.2298/TSCI150430105J

Joksimović, M., Pavlović M.A. (2014). Conditions and possibilities of direct utilisation of the thermal-mineral waters in Raska region, Serbia. Renewable and Sustainable Energy Reviews,32, pp. 107-113.

Joksimović M., Golić R., Vujadinović S., Šabić D., Jovanović Popović D., Barnfield G. (2014). Restoring tourist flows and regenerating city's image: the case of Belgrade. Current Issues in Tourism, 17(3), pp. 220-233.

Vujadinović S., Šabić D., Joksimović M., Golić R., Živković Lj., Gatarić D. (2013). Asylum Seekers from Serbia and the Problems of Returnees: Why Serbia is among the world’s leading countries in number of asylum seekers. Dve domovini / Two Homelands, 37, 53-68.

Šabić D., Knežević A., Vujadinović S., Golić R., Milinčić M., Joksimović M. (2013). Belgrade slums – life or survival on the margins of Serbian society? Trames – A Journal of the Humanities and Social Sciences, 17(1), 55-86.

Šabić D, Vujadinović S, Milinčić M, Golić R, Stojković S, Joksimović M, Filipović D, Šećerov S. (2012). The Impact of FDI on the Transitional Economy in Serbia – Changes and Challenges. Acta Polytehnica Hungarica, 9(3), pp. 65-84.

Ангажовање у настави

Туристичка географија
Географија Србије
Регионална географија света II
Туристичка географија Србије
Нови правци развоја туризма
Туристичка географија
Специфични облици туризма