dr Mila Pavlović
  • Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: mila.pavlovic2@gmail.com
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Mila Pavlović

 Datum i mesto rođenja: 11.09.1955., Trnava (opština Čačak)

Osnovnu školu završila je u Trnavi, a srednju školu u Čačku. Studije geografije upisala je na Odseku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu 1974. godine, a diplomirala je 1978. godine, sa prosečnom ocenom 9,60. Poslediplomske studije upisala je 1978. godine, a završila ih je sa prosečnom ocenom 10. Magistarski rad pod nazivom „Geografski razmeštaj industrije u SR Srbiji i njena obrada u nastavnom procesu” je odbranila 1981. godine, a za asistenta na Odseku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta izabrana je 1985. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj industrije na razvoj regiona Kraljevo” je odbranila 1989. na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz uže naučne oblasti Regionalna geografija. U zvanje docenta izabrana je 1991, u zvanje vanrednog profesora 1995, a u zvanje redovnog profesora 2001. godine. Bila je na studijskom usavršavanju na Univerzitetu Lomonosov (Moskva) 1989. godine. U periodu 1992-2012. godine bila je šef Katedre za regionalnu geografiju. Kao mentor učestvovala je u izradi 10 doktorskih disertacija, 15 magistarskih teza i 12 diplomskih radova. Objavila je 80 originalnih naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učestvovala je sa 30 referata na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika („Geografija Jugoslavije 2”, Savremena administracija, Beograd, 1998), koautor tri univerzitetska udžbenika („Geografija Jugoslavije 1”, Savremena administracija, Beograd, 1994, „Geografske regije Jugoslavije”, Savremena administracija, Beograd, 1995, „Globalni i regionalni razvoj Evropske unije”, Geografski fakultet, Beograd, 2008). Autor je jedne naučne monografije („Sela Sjeničkog kraja – antropogeografska proučavanja”, Geografski fakultet, Beograd, 2009) i koautor pet naučnih monografija („Dnevne migracije stanovništva (radne snage i učenika) prema Aleksandrovcu i Brusu”, Geografski fakultet, Beograd, 1995, „Perspektive i problemi privrednog razvoja Stare Raške”, Stara Raška, Beograd 1997, „Stanovništvo opštine Priboj”, Stara Raška, Beograd, 1998., „Novovaroški kraj – antropogeografska proučavanja”, Stara Raška, Beograd, 2002., „Sjenički kraj – antropogeografska proučavanja”, Geografski fakultet, Beograd, 2004). Bila je rukovodilac četiri naučna projekta. Realizator je i terenske nastave za studente četvrte godine Geografskog fakulteta. Kao predavač, angažovana je za izvođenje nastave i na Odseku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i Odseku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici za predmete iz uže naučne oblasti Regionalna geografija.

Radovi

Pavlović M., Davidović R. (1998). ‘Geografski položaj Jugoslavije i Republike Srpske u funkciji opstanka i ekonomskog razvoja’, Zbornik radova Republika Srpska u dejtonskim granicama. Banja Luka: Geografsko društvo Republike Srpske, str. 189–197.
Pavlović M. (2000) ‘Regionalna geografija na Geografskom fakultetu, stanje i perspektive’, Glasnik SGD 80(1): 51–58.
Pavlović M., Davidović R. and Rudić V. (2001) ‘Danube as a Factor of Integration and Infrastructural Connecting of Serbia with Europe’, Geographyc research in Carpathian-danubean space with the theme: Danube-Mures-Cris-Tisa Euroregion Geoeconomical Space of Durable development; The 3rd Edition of the Regional Conference of Geography, West University of Timisoara, Faculty of Geography University from Tubingen, Institute of geography University of Novi Sad, Faculty of geography University of Szeged, Faculty of geography townhall of the city Timisoara, Timis county council, pp. 32-37.
Pavlović T., Milosavljević D., Radivojević A. and Pavlović M. (2011) ‘Comparison and Assessment of Electricity Generation Capacity for Different Types of Photovoltaic Solar Plants of 1MW in Sokobanja’, Thermal Science 15(3): 605–618.
Medojević J., Pavlović M. and Milosavljevic S. (2011). ‘Demographic Analysis of Forded Migrations in Kosovo and Metohija from 1999 to 2011’, Global Modern Demographic problems: Migration and Emigrational policy. Moscow: Russian State University for the Humanities, Department of International Relations and World politics, The Scientific Council of the Russian Academy of Sciences on Historical Demography and Historical Geography, pp. 124–135.
Radivojević A., Pavlović M., Filipović I., Bratić M., Đorđević M., Stanković M. and Đorđević D. (2012) ‘Characteristics of Mineral, Thermal and Thermomineral Waters of Carpatho-Balkanides Region (Eastern Serbia): The Potentials and Possibilities of Their Exploitation’, Technich Technologies Education Management 7(3): 1357–1366.
Pavlović M., Mišović S. (2012) ‘Uloga Raške regije u geopolitičkim procesima Srbije’, Međunarodni naučni skup Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, str. 73–84.
Pavlović T., Milosavljević D., Radivojević A. and Pavlović M. (2013) ‘Possibility of Electricity Generation Using PV Solar Plants in Serbia’, Renewable & Sustainable Energy Reviews 20: 201–218.
Živković, D., Pavlović, M., Valjarević, A.  (2014). The probability of flooding wave occurance and the vulnerability of Kosovo territory settlements. Natural hazards – Links between Science and Practice. Serbian Academy of Sciences and Arts, 63 (3), str. 123 – 132. ISBN 1821-2808
Zlatković, B., Bogosavljević, S., Radivojević, A. and Pavlović, M. (2014). Traditional use of the native medicinal plant resource of Mt. Rtanj (Eastern Serbia): Ethnobotanical evaluation and comparison. Journal of Ethnopharmacology, vol. 151 (1), pp. 704 – 713, ELSEVIER
Joksimović, M., Pavlović M.A. (2014). Conditions and possibilities of direct utilisation of the thermal-mineral waters in Raska region, Serbia. Renewable and Sustainable Energy Reviews,32, pp.107-113.

Angažovanje u nastavi

Geografija Srbije I
Geografija Srbije
Geografske regije Srbije 1
Geografske regije Srbije
Regionalizacija i regionalni razvoj
Teorija regionalne geografije

Nagrade i priznanja

Posebno priznanje SO Sjenica za poseban doprinos razvoju opštine Sjenica
Četiri Novembarske nagrade Univerziteta u Beogradu za rezultate ostvarene tokom osnovnih studija.
Zahvalnica opštine Sjenica za poseban doprinos antropogeografskom proučavanju i afirmaciji Sjeničkog kraja.
Nagrada Zadužbine Veselin Lučić za najbolje naučno delo na Beogradskom univerzitetu u 2010. godini, za naučnu monografiju „Sela Sjeničkog kraja – antropogeografska proučavanja”
Povelja za izvanredne rezultate u empirijskim istraživanjima poljoprivrede i sela Srbije, za naučnu monografiju „Sela Sjeničkog kraja – antropogeografska proučavanja” – Zavod za proučavanje sela, Srpsko udruženje za sociologiju sela i poljoprivredu i Balkanska asocijacija za sociologiju sela i poljoprivredu, 2012. godine

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo