др Мила Павловић
  • Контакт телефон: +381112637421
  • Е-маил адреса: mila.pavlovic2@gmail.com
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Мила Павловић

 Датум и место рођења: 11.09.1955., Трнава (општина Чачак)

Основну школу завршила је у Трнави, а средњу школу у Чачку. Студије географије уписала је на Одсеку за географију Природно-математичког факултета у Београду 1974. године, а дипломирала је 1978. године, са просечном оценом 9,60. Последипломске студије уписала је 1978. године, а завршила их је са просечном оценом 10. Магистарски рад под називом „Географски размештај индустрије у СР Србији и њена обрада у наставном процесу” је одбранила 1981. године, а за асистента на Одсеку за географију Природно-математичког факултета изабрана је 1985. Докторску дисертацију под називом „Утицај индустрије на развој региона Краљево” је одбранила 1989. на Географском факултету Универзитета у Београду из уже научне области Регионална географија. У звање доцента изабрана је 1991, у звање ванредног професора 1995, а у звање редовног професора 2001. године. Била је на студијском усавршавању на Универзитету Ломоносов (Москва) 1989. године. У периоду 1992-2012. године била је шеф Катедре за регионалну географију. Као ментор учествовала је у изради 10 докторских дисертација, 15 магистарских теза и 12 дипломских радова. Објавила је 80 оригиналних научних радова у домаћим и међународним часописима и учествовала је са 30 реферата на домаћим и међународним научним и стручним скуповима. Аутор је једног универзитетског уџбеника („Географија Југославије 2”, Савремена администрација, Београд, 1998), коаутор три универзитетска уџбеника („Географија Југославије 1”, Савремена администрација, Београд, 1994, „Географске регије Југославије”, Савремена администрација, Београд, 1995, „Глобални и регионални развој Европске уније”, Географски факултет, Београд, 2008). Аутор је једне научне монографије („Села Сјеничког краја – антропогеографска проучавања”, Географски факултет, Београд, 2009) и коаутор пет научних монографија („Дневне миграције становништва (радне снаге и ученика) према Александровцу и Брусу”, Географски факултет, Београд, 1995, „Перспективе и проблеми привредног развоја Старе Рашке”, Стара Рашка, Београд 1997, „Становништво општине Прибој”, Стара Рашка, Београд, 1998., „Нововарошки крај – антропогеографска проучавања”, Стара Рашка, Београд, 2002., „Сјенички крај – антропогеографска проучавања”, Географски факултет, Београд, 2004). Била је руководилац четири научна пројекта. Реализатор је и теренске наставе за студенте четврте године Географског факултета. Као предавач, ангажована је за извођење наставе и на Одсеку за географију Природно-математичког факултета у Нишу и Одсеку за географију Природно-математичког факултета у Косовској Митровици за предмете из уже научне области Регионална географија.

Радови

Павловић М., Давидовић Р. (1998). ‘Географски положај Југославије и Републике Српске у функцији опстанка и економског развоја’, Зборник радова Република Српска у дејтонским границама. Бања Лука: Географско друштво Републике Српске, стр. 189–197.
Павловић М. (2000) ‘Регионална географија на Географском факултету, стање и перспективе’, Гласник СГД 80(1): 51–58.
Pavlović M., Davidović R. and Rudić V. (2001) ‘Danube as a Factor of Integration and Infrastructural Connecting of Serbia with Europe’, Geographyc research in Carpathian-danubean space with the theme: Danube-Mures-Cris-Tisa Euroregion Geoeconomical Space of Durable development; The 3rd Edition of the Regional Conference of Geography, West University of Timisoara, Faculty of Geography University from Tubingen, Institute of geography University of Novi Sad, Faculty of geography University of Szeged, Faculty of geography townhall of the city Timisoara, Timis county council, pp. 32-37.
Pavlović T., Milosavljević D., Radivojević A. and Pavlović M. (2011) ‘Comparison and Assessment of Electricity Generation Capacity for Different Types of Photovoltaic Solar Plants of 1MW in Sokobanja’, Thermal Science 15(3): 605–618.
Medojević J., Pavlović M. and Milosavljevic S. (2011). ‘Demographic Analysis of Forded Migrations in Kosovo and Metohija from 1999 to 2011’, Global Modern Demographic problems: Migration and Emigrational policy. Moscow: Russian State University for the Humanities, Department of International Relations and World politics, The Scientific Council of the Russian Academy of Sciences on Historical Demography and Historical Geography, pp. 124–135.
Radivojević A., Pavlović M., Filipović I., Bratić M., Đorđević M., Stanković M. and Đorđević D. (2012) ‘Characteristics of Mineral, Thermal and Thermomineral Waters of Carpatho-Balkanides Region (Eastern Serbia): The Potentials and Possibilities of Their Exploitation’, Technich Technologies Education Management 7(3): 1357–1366.
Павловић М., Мишовић С. (2012) ‘Улога Рашке регије у геополитичким процесима Србије’, Међународни научни скуп Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе. Београд: Универзитет у Београду – Географски факултет, стр. 73–84.
Pavlović T., Milosavljević D., Radivojević A. and Pavlović M. (2013) ‘Possibility of Electricity Generation Using PV Solar Plants in Serbia’, Renewable & Sustainable Energy Reviews 20: 201–218.
Živković, D., Pavlović, M., Valjarević, A.  (2014). The probability of flooding wave occurance and the vulnerability of Kosovo territory settlements. Natural hazards – Links between Science and Practice. Serbian Academy of Sciences and Arts, 63 (3), str. 123 – 132. ISBN 1821-2808
Zlatković, B., Bogosavljević, S., Radivojević, A. and Pavlović, M. (2014). Traditional use of the native medicinal plant resource of Mt. Rtanj (Eastern Serbia): Ethnobotanical evaluation and comparison. Journal of Ethnopharmacology, vol. 151 (1), pp. 704 – 713, ELSEVIER
Joksimović, M., Pavlović M.A. (2014). Conditions and possibilities of direct utilisation of the thermal-mineral waters in Raska region, Serbia. Renewable and Sustainable Energy Reviews,32, pp.107-113.

Ангажовање у настави

Географија Србије I
Географија Србије
Географске регије Србије 1
Географске регије Србије
Регионализација и регионални развој
Теорија регионалне географије

Награде и признања

Посебно признање СО Сјеница за посебан допринос развоју општине Сјеница
Четири Новембарске награде Универзитета у Београду за резултате остварене током основних студија.
Захвалница општине Сјеница за посебан допринос антропогеографском проучавању и афирмацији Сјеничког краја.
Награда Задужбине Веселин Лучић за најбоље научно дело на Београдском универзитету у 2010. години, за научну монографију „Села Сјеничког краја – антропогеографска проучавања”
Повеља за изванредне резултате у емпиријским истраживањима пољопривреде и села Србије, за научну монографију „Села Сјеничког краја – антропогеографска проучавања” – Завод за проучавање села, Српско удружење за социологију села и пољопривреду и Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреду, 2012. године

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Српско географско друштво