др Милутин Тадић

Рођен 1955. године у Старонићима (општина Чајниче, данас Република Српска, БиХ). Целокупно школовање завршио у Сарајеву. Школске 1974/75. уписао студије географије на Одсјеку за географију ПМФ-а Универзитета у Сарајеву. Током студија, три школске године радио као демонстратор математике код проф. инг. Исмета Агановића. Дипломирао 1978. године, а наредне године примљен за асистента на Одсјеку за географију за предмет Математичка географија са математичком картографијом код проф. др Ратимира Гашпаровића. Уз поменуте професоре, највише сарађивао са проф. др Наталијом Мастило и проф. др Милошем Мишковићем, који су битно утицали на његов приступ наставном и научном раду, у стручном и моралном погледу. Докторирао 1987. године са темом из области математичке географије, а у звање доцента изабран наредне године, за предмет Математичка географија са математичком картографијом. Школске 1988/89. године био на стручном усавршавању на Катедри за астрономију Математичко-физичког факултета Карловог Универзитета у Прагу (Katedra astronomie a astrofyziky MFF UK).

Две ратне године провео (преживео) у Сарајеву којег је, силом прилика, морао напустити. Од 1995. до 1998. године предавао више предмета на Одсеку за географију ПМФ-а Универзитета у Приштини. Од 1998. године ради на Географском факултету Универзитета у Београду. Године 2000. изабран у звање ванредног, а 2005. у звање редовног професора. Тежишта научног интересовања: математичка географија (посебно гномоника), математичка картографија и методика наставе географије.

Лична презентација:
http://yusundials.com/

Радови

Тадић, М. (2002). Сунчани часовници. Београд: ЗУНС.

Тадић, М. (2004). Математичка географија. Београд: ЗУНС

Тадић, М. (2004). Астрономија: поглед ка звезданом небу. Београд: ЗУНС

Тошић, Г., Тадић, М. (2004). Хиландарски монах Лазар: први српски часовничар. Крагујевац: Каленић.

Станић, Н., Тадић, М. (2005). Астролагија. Београд: ЗУНС.

Тадић, М. (2006). Птолемејевска географија. Београд: ЗУНС

Тадић, М. (2010). Математичка географија Републике Србије. Београд: Еон.

Tadić, M. (2011). Ogledi u nastavi geografije. Podgorica: ZUNS.

Тадић, М. (2011). Картографија: или карту читај – никога не питај. Београд: Креативни центар.

Tadić, M. (2013). Geografska merenja van školske učionice. Beograd: Kreativni centar.

Ангажовање у настави

Математичка географија
Увод у географију
Географија локалне средине
Картографија са топографијом
Академско писање

Награде и признања

„Златна табла” (лично признање) за ЦД-РОМ „Географија 5 – планета Земља” на 31. Међународном сајму опреме и средстава за савремену наставу, у Београду 2000. године;

„Златна табла” (лично признање) за „Мултимедијални наставни комплет за географију – 5. разред основне школе” на 33. Међународном сајму опреме и средстава за савремену наставу, у Београду 2002. године;

Награда „Невен” за књигу „Картографија: или карту читај – никога не питај” као најбољем делу из области популарне науке у току 2011. године, у Београду 2012. године.