dr Milutin Tadić

Rođen 1955. godine u Staronićima (opština Čajniče, danas Republika Srpska, BiH). Celokupno školovanje završio u Sarajevu. Školske 1974/75. upisao studije geografije na Odsjeku za geografiju PMF-a Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija, tri školske godine radio kao demonstrator matematike kod prof. ing. Ismeta Aganovića. Diplomirao 1978. godine, a naredne godine primljen za asistenta na Odsjeku za geografiju za predmet Matematička geografija sa matematičkom kartografijom kod prof. dr Ratimira Gašparovića. Uz pomenute profesore, najviše sarađivao sa prof. dr Natalijom Mastilo i prof. dr Milošem Miškovićem, koji su bitno uticali na njegov pristup nastavnom i naučnom radu, u stručnom i moralnom pogledu. Doktorirao 1987. godine sa temom iz oblasti matematičke geografije, a u zvanje docenta izabran naredne godine, za predmet Matematička geografija sa matematičkom kartografijom. Školske 1988/89. godine bio na stručnom usavršavanju na Katedri za astronomiju Matematičko-fizičkog fakulteta Karlovog Univerziteta u Pragu (Katedra astronomie a astrofyziky MFF UK).

Dve ratne godine proveo (preživeo) u Sarajevu kojeg je, silom prilika, morao napustiti. Od 1995. do 1998. godine predavao više predmeta na Odseku za geografiju PMF-a Univerziteta u Prištini. Od 1998. godine radi na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2000. izabran u zvanje vanrednog, a 2005. u zvanje redovnog profesora. Težišta naučnog interesovanja: matematička geografija (posebno gnomonika), matematička kartografija i metodika nastave geografije.

Lična prezentacija:
http://yusundials.com/

Radovi

Tadić, M. (2002). Sunčani časovnici. Beograd: ZUNS.

Tadić, M. (2004). Matematička geografija. Beograd: ZUNS

Tadić, M. (2004). Astronomija: pogled ka zvezdanom nebu. Beograd: ZUNS

Tošić, G., Tadić, M. (2004). Hilandarski monah Lazar: prvi srpski časovničar. Kragujevac: Kalenić.

Stanić, N., Tadić, M. (2005). Astrolagija. Beograd: ZUNS.

Tadić, M. (2006). Ptolemejevska geografija. Beograd: ZUNS

Tadić, M. (2010). Matematička geografija Republike Srbije. Beograd: Eon.

Tadić, M. (2011). Ogledi u nastavi geografije. Podgorica: ZUNS.

Tadić, M. (2011). Kartografija: ili kartu čitaj – nikoga ne pitaj. Beograd: Kreativni centar.

Tadić, M. (2013). Geografska merenja van školske učionice. Beograd: Kreativni centar.

Angažovanje u nastavi

Matematička geografija
Uvod u geografiju
Geografija lokalne sredine
Kartografija sa topografijom
Akademsko pisanje

Nagrade i priznanja

„Zlatna tabla” (lično priznanje) za CD-ROM „Geografija 5 – planeta Zemlja” na 31. Međunarodnom sajmu opreme i sredstava za savremenu nastavu, u Beogradu 2000. godine;

„Zlatna tabla” (lično priznanje) za „Multimedijalni nastavni komplet za geografiju – 5. razred osnovne škole” na 33. Međunarodnom sajmu opreme i sredstava za savremenu nastavu, u Beogradu 2002. godine;

Nagrada „Neven” za knjigu „Kartografija: ili kartu čitaj – nikoga ne pitaj” kao najboljem delu iz oblasti popularne nauke u toku 2011. godine, u Beogradu 2012. godine.