др Мишко Милановић
  • Контакт телефон: +381112183537 - лок.114
  • Е-маил адреса: misko@gef.bg.ac.rs
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Мишко Милановић

Рођен 10. јула 1972. године у Аранђеловцу. Основну школу и гимназију природно-математичког смера, завршио у Тополи 1991. године. Студијску групу Просторно планирање на Географском факултету Универзитета у Београду, уписао школске 1995/1996. године и завршио 2000. године. Школске 2000/2001. године, уписао последипломске студије на Географском факултету Универзитета у Београду и одбранио магистарски рад 2004. године Докторирао 18. јуна 2008. године са темом из области животне средине и даљинске детекције. Дипломски рад, магистарску тезу и докторску дисертацију радио под менторством проф. др Милутина А. Љешевића.

Од 15. јуна 2001. године ради на Географском факултету у Београду. У марту 2005. године, изабран у звање асистента. У звање доцента изабран 2008. године. У звање ванредног професора изабран 2013. године. У звање редовног професора изабран 2018. године.

Области научног интересовања:

  • Животна средина;
  • Даљинска детекција;
  • Географски информациони системи.

Ангажовања у струци

  • Учествовао као предавач на научним геоеколошким камповима и еколошким радионицама у Србији и Црној Гори од 2003. године.
  • Ангажован у раду са младим талентима на изради истраживачких радова из области животне средине и екологије при Регионалном центру за таленте „Београд II“, од 2005. године.

Радови

Уџбеници

Милановић М. Мишко, Филиповић Дејан (2017): „Информациони системи у планирању и заштити простора”, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд.
Вуруна М., Љешевић М., Бакрач С., Милановић М. (2012): „Заштита животне средине”, Министарство одбране, Војна академија, Медија центар „Одбрана”, Београд.
Милановић М., Љешевић М., Милинчић М. (2012): „Екоменаџмент”, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд.
Милановић М., Љешевић М. (2009): „Теледетекционе методе истраживања животне средине”, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд.

Релевантни научни радови

Jovanović J., Milanović M., Zorn M. (2018): The use of NDVI and CORINE Land Cover databases for forest management in Serbia, Acta geographica Slovenica, 57-2, page XX, DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.818, UDC: 91:630*6(497.11), 630*6:528.8(497.11), COBISS: 1.01.
Miško Milanović, Ivan Samardžić, Veljko Perović, Milisav Tomić (2017): Predlozi za uvođenje katastra zagađivača kao obaveze u planove i programe zaštite životne sredine, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine – Subotica, Palić, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, 231-238, ISBN 978-86-6283-051-7 (APPS), COBISS.SR-ID 233392140, UDK 502.1:711(082).
Miško Milanović, Milisav Tomić, Veljko Perović, Milan Radovanović, Saumitra Mukherjee, Darko Jakšić, Marko Petrović, Ana Radovanović (2017): Land Degradation analysis of mine-impacted zone of Kolubara in Serbia, Environmental Earth Sciences, (2017) 76:580, P. 1-10, DOI 10.1007/s12665-017-6896-y, Journal’s link: https://link.springer.com/journal/12665/
Jovanović J., Milanović M. (2017): Remote Sensing and Forest Conservation: Challenges of Illegal Logging in Kursumlija Minicipality (Serbia), Chapter from the book Forest Ecology and Conservation, Chapter 5, INTECH Open Science, page 99-118; http://dx.doi.org/10.5772/67666.
Orhideja Štrbac, Miško Milanović & Vukan Ogrizović (2017): Estimation the Evapotranspiration of Urban Parks with Field Based and Remotely Sensed Datasets, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Volume 12, No 2, Baia Mare, Romania, p. 605-616, ISSN: 1842-4090, NORTH UNIV. BAIA MARE, FACULTY MINERAL RESOURCES & ENVIRONMENT, Romania. Journal’s link: http://www.ubm.ro/sites/CJEES/
Miško M. Milanović, Veljko S. Perović, Milisav D. Tomić, Tin Lukić, Snežana S. Nenadović, Milan M. Radovanović, Miloš M. Ninković, Ivan Samardžić, Đurđa Miljković (2016): Analysis of the state of vegetation in the municipality of Jagodina (Serbia) through remote sensing and suggestions for protection, Geographica Pannonica, Volume 20, Issue 2, page 70-78 (June 2016); ISSN 0354-8724 (hard copy) | ISSN 1820-7138 (online).
Jovanović M., Milanović M. (2015): Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) as the Basis for Local Forest Management. Example of the Municipality of Topola, Serbia, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 24. No. 2., p. 529-535.
Милановић М. (2013): „Значај ортофотопланова за планирање и заштиту предела у Србији”, Зборник радова са научно-стручног скупа са међународним учешћем: Планска и нормативна заштита простора и животне средине – Суботица, Палић, Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 117-126, ISBN 978-86-6283-006-7 (APPS), COBISS.SR-ID 197579276, УДК 502.1:711(082).
Филиповић Д., Милановић М. (2012): „Локални еколошки акциони планови у Србији – стање и перспективе”, Зборник са научно-стручног скупа са међународним учешћем, Градови у XXI веку – Златибор, Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Републичка агенција за просторно планирање, Београд, 317-325.
Милинчић М., Милановић М. (2010): „Одитинг животне средине у локалним еколошким акционим плановима Србије – стање и перспективе”, Зборник са научно-стручног скупа са међународним учешћем: Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља – Ивањица, Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 571-586.

Ангажовање у настави

Теледетекционе методе истраживања животне средине
Екоменаџмент
Урбана екологија
Мониторинг и одитинг животне средине
Комунална хигијена
Примена ГИС-а у истраживањима и заштити геопростора

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

- Члан Асоцијације просторних планера Републике Србије од 2000. године.
- Члан Српског Географског друштва од 2001.
- Сарадник Европског центра за мир и развој – ECPD, од 2003. године.
- Члан Српског Хемијског друштва од 2009.