• Контакт телефон: +381602244672
 • Е-маил адреса: zorica.prnjat@gmail.com
 • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Зорица Прњат

18.08.1967. Београд

Зорица Прњат (рођ. Марковић) дипломирала је 1991.године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, Група за енглески језик и књижевност. На истом факултету је одбранила магистарску тезу „Аспекти компјутерски посредоване комуникације и импликације за наставу страног језика струке“ 2009. год. Звање доктора наука стекла је 2016.год. одбранивши дисертацију „Конверзија јапанских географских имена у енглеском и српском језику“.

Завршила је специјалистички курс „Нове дидактичке теме у настави енглеског језика“ у организацији Британског савета у Риму, Италији, 1997.год.

Похађала је више семинара на Филолошком факултету Универзитета у Београду:

“CEFR on assessment”, “Teaching Large Classes”, “Bologna and CEFR descriptors”, “European Language Portfolio” и “Content and Language Integrated Learning”, фебруара 2010.

“Language learner autonomy and pedagogical approaches calculated to promote its development”, “The common reference levels of the Common European Framework of Reference for Languages and their relevance to the development of curricula in the Philological Faculty” и “The European Language Portfolio as a tool to support reflective learning and learner self-assessment”, марта и октобра 2009.

Рад у настави: од 1993.године ради као предавач енглеског језика за посебне намене. Радила је на следећим високошколским установама: Факултет за менаџмент, Факултет за трговину и банкарство, Факултет за економију и политичке науке, Факултет за информационе технологије и Факултет за стране језике Алфа универзитета.

Од 2009.године ангажована је као сарадник у настави на Филолошком факултету Универзитета у Београду где на мастер програму Језици, пословање и међународна трговина ради као предавач за пословни енглески језик.

Од 2010. године ради на Географском факултету Универзитета у Београду.

Научно-истраживачки и стручни рад:

Област рада и интересовања од почетка каријере представља језик за посебне намене. Резултати рада су презентовани у два универзитетска уџбеника и многобројним радовима објављеним у зборницима и стручним часописима националног и међународног значаја.

У својству стручног сарадника Завода за унапређивање образовања и васпитања урадила је десетине рецензија уџбеничких комплета из енглеског језика за гимназије и средње стручне школе.

Члан је редакције научно-стручног часописа The Journal of English for Specific and Academic Purposes и The Environment.

Радови

 1. Prnjat, Z. (2015). Content and Language Integrated Learning: English Language and Tourism Management. Vistas of English for Specific Purposes (ed. N. Stojković). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 167-181.
 2. Prnjat, Z. & Marković, Lj. (2015). English for environmental sciences at tertiary level: challenges of a CLIL approach. 20th European Symposiun on Languages for Special Purposes. Vienna: Centre for Translation Studies, University of Vienna.
 3. Prnjat, Z. (2015). Welcome to Serbia:using Blogs in an English for Tourism Course. 2nd International Conference on Teaching English for Specific Purposes and New Language Learning Technologies. Niš: Faculty of Electronic Engeneering, University of Niš, 478-484.
 4. Prnjat, Z. & Marković, Lj. (2014). Integrating Multiple Intelligences in an ESP Course. 7th Austrian UAS Language Instructor’s Conference. Vienna: Fachhochshule Technikum Wien, 113-118.
 5. Prnjat, Z. (2013). PLS Lajkuj moj STS: anglicizmi u jeziku korisnika društvene mreže Tviter. Примењена лингвистика 14, 127-137.
 6. Marković, Lj. & Prnjat, Z.(2011). Imejlizmi u jeziku elektronske poslovne korespondencije. Примењена лингвистика 12, 11-33.
 7. Marković, Lj. & Prnjat, Z. (2011). Incorporating Intercultural Communicative Competence in ESP Courses: Design of Materials and Activities for the Students of Economics, Finance and Trade. Image_Identiy_ Reality (ed. B. Đorić-Francuski). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 83-96.
 8. Jaikiran K.P., Pradeep Kumar A.P., Pantić, J. & Prnjat, Z. (2009). Tool Kit for Overhauling Educational Syѕtems and Practices – a Multidisciplinary Approach. Intergration in Inter- and Transdisciplinary Research. Berne: Institute of Geography, University of Berne, 24-29.
 9. Serađoto, G., Prnjat, Z. & Guljelmi, L. (2009). Integrisano učenje sadržaja i jezika i nastava stranog jezika struke. Primenjena lingvistika 9, 37-54.
 10. Prnjat, Z. & Guglielmi, L. (2008). La competenza comunicativa interculturale l’insegnamento delle lingue straniere. Bolletino ITALS VI (26).Venezia: Universita Ca’Foscari, 1-17.
 11. Serragiotto, G, Prnjat, Z. & Guglielmi, L. (2008). Punti di contatto tra inglese e italiano nella didattica del business language. Jezik struke: teorija i praksa, DSJKS i Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 404-415.
 12. Прњат, З. Интервју са Дејвидом Кристалом: „Језичка револуција“ НИН, 13.11.2008. стр. 49- 50.

Ангажовање у настави

Енглески језик I-2
Енглески језик
Енглески језик 2
Енглески језик 1
Енглески језик
Енглески језик II-2
Енглески језик II-1
Енглески језик I-1
Енглески језик 2
Енглески језик II
Енглески језик I

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Друштво за примењену лингвистику Србије
Друштво за стране језике и књижевности Србије
English Language Teacher Association