Andrijana Mirković Svitlica

Andrijana Mirković Svitlica rođena je 17. novembra 1982. godine u Beogradu.  Završila je XV beogradsku gimnaziju, kao i srednju muzičku školu „Kornelije Stanković“ – odsek violina. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomski rad na temu: „Uloga ocenjivanja performansi u motivaciji zaposlenih – analiza prakse ‘Star City’ hotela i kasina“ je odbranila sa ocenom 10 i na taj način stekla zvanje diplomirani ekonomista. Master studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisuje iste godine, smer Ekonomska politika i razvoj, koje završava 2010. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i ocenom 10 za odbranu master rada pod nazivom „Savremeni koncept regionalnog razvoja i regionalizacija Republike Srbije“ čime je stekla zvanje master ekonomista. Od 2011. godine upisana je na doktorske studije Ekonomskog fakulteta u Beogradu – studijska grupa Ekonomija.

Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od oktobra 2008. godine, prvo u zvanju saradnika u nastavi na Katedri za prostorno planiranje, dok je od juna 2011. godine angažovana kao istraživač na naučnom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 176017 „Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije“. U oktobru 2020. godine izabrana je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje za ekonomsku grupu predmeta.

Radovi

 1. Mirković, A. (2019). Značaj cirkularne ekonomije za održivo upravljanje resursima u turizmu, U: Filipović, D., Šećerov, V., Lukić, B., Radosavljević, U., Marić, M. (Ur.),.  Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine (str. 133-139). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet.
 2. Ćurčić, N., Bjeljac, Ž., Terzić, A., Mirković, A. (2019). The potential of a multi-confessional market for the initiation of religious tourism, U: Beličenkina, S. M. (Ur.) Innovative aspects of the development service and tourism : Book of proceedings of VII International scientific-practical conference (str. 17-24). Stavropol, Sequoia: Stavropol State Agrarian University, Faculty of Social and Cultural Service and Tourism, Stavropol, 10. - 12. april 2019.
 3. Ćurčić N., Bjeljac Ž., Terzić A., Mirković A. (2018). Importance of tourism for sustainable  rural development. U: Beličenkina, S. M. (Ur.), Sustainable development of tourism market: International practices and Russian experience: Book of proceedings of VI International scientific-practical conference (str. 36-41). Stavropol, Sequoia:  Stavropol State Agrarian University, Faculty of Social and Cultural Service and Tourism, Stavropol, 26.-27. april 2018.
 4. Mirković, A. (2018). Revitalizacija ruralnih područja kroz kreiranje prostora u turizmu - značaj kreativne industrije. U: Filipović, D., Šantić, D., Marić, M. (Ur.), Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja - geneze i perspektive prostornog razvoja (str. 217-221). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet. Sedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, 18.-20. april Trebinje.
 5. Mirković, A. (2016). EU fondovi u funkciji razvoja turizma - implikacije za Srbiju. U: Filipović, D., Šećerov, V., Radosavljević, Z. (Ur.), Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja - u susret evropskim integracijama (str. 241-249) Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet.
 6.  Mirković, A., Tošić, D. (2014). Regionalni razvoj i regionalno planiranje - između teorije i prakse. U: Grčić, M. Filipović, D., Dragićević, S. (Ur.),  Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive. (str. 249-255).Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.
 7.  Vesić, D., Mirković, A. (2014). Regional competitiveness and foreign direct investments in Serbia. U: Petrović, P. (Ur.), Possibilities and perspectives for foreign direct investments in the Republic of Serbia, (str. 307-326). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
 8.  Jovičić, D. Mirković, A., Sibinović, M. (2012). Značaj i izazovi turističke politike u savremenom svetu. Glasnik srpskog geografskog društva, vol. 92/3 (str. 69-94). Beograd: Srpsko geografsko društvo.
 9.  Petrović, P., Mirković, A. (2012). Cross-border cooperation, Euroregions in Serbia and their significance for regional development. U: Antevski, M., Mitrović, D. (Ur.), Western Balkans: From stabilisation to integration, (str. 301-320). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
 10. Petrović, P., Vesić, D., Mirković, A. (2011). Regionalne ekonomske neravnomernosti u Srbiji i devastacija ruralnh područja. Ekonomika poljoprivrede, God. 58, SB-1 (str. 373-379). Beograd.

Angažovanje u nastavi

Urbana ekonomija
Menadžment u turizmu
Ekonomika turizma
Regionalni razvoj i saobraćaj
Regionalni razvoj i turizam
Ekonomika životne sredine
Marketing u turizmu

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

 • Član Srpskog geografskog društva
 • Član Asocijacije prostornih planera Srbije