• Kontakt telefon: +381602244678
  • E-mail adresa: jgnjatovic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Jelena Stojilković Gnjatović

Jelena Stojilković Gnjatović je rođena 19. avgusta 1985. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije na Geografskom fakultetu, smer Demografija, upisala je školske 2004/2005, a diplomirala je 2008. godine. Upisuje master studije školske 2008/2009. godine na Geografskom fakultetu, smer Demografija, a master rad „Penzioneri – rastuća kategorija stanovništva“, brani 2009. godine. Upisala je doktorske studije, smer Demografija, na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu školske 2010/2011. godine. Prijavila je doktorsku tezu pod nazivom „Teorijsko-metodološka preispitivanja fenomena starenja stanovništva u Srbiji“. Tokom školske 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 godine bila je angažovana kao saradnik u nastavi na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila je kao volonter u Gradskom zavodu za informatiku i statistiku, u odeljenju za demografsku i društvenu statistiku. Aktivno je učestvovala u organizaciji Osmog Gerontološkog kongresa. Bila je član Organizacionog odbora Devetog Gerontološkog Kongresa, član je redakcije časopisa Gerontologija. Od januara 2011. godine do aprila 2014. bila je zaposlena kao istraživač pripravnik a zatim istraživač saradnik u Geografskom institutu „Jovan Cvijić“ SANU. Radi kao asistent na smeru za Demografiju. Učestvovala je u radu većeg broja naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Radovi

Stojilković Gnjatović J.,& Belij, M. (2014). Active ageing of the active elderly in Serbia – empirical approach, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 148(3), 643-652.
Stanojević, G., Stojilković, J., Spalević, A., & Kokotović, V. (2014). The impact of heat waves on daily mortality in Belgrade (Serbia) during summer. Environmental Hazards, 13(4), 329-342.
Devedžić, M., & Stojilković, J. (2014). Multi-ethnicity in the Southern border region of Serbia: demographic aspects. In M. Bufon, J. Minghi, & A. Paasi, New European Frontiers: Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border Regions (pp. 230-251). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
Stojilković, J., Dinić, D. (2012), Demografske i socijalne dimenzije starenja starog stanovništva, Gerontologija, 2/2012, str. 61-79
Devedžić, M., Stojilković, J. (2012). Novo poimanje starosti – prospektivna starost, časopis Stanovništvo, 50(1), 45-68.
Stojilković, J. (2012), Uticaj niskog fertiliteta na starenje stanovništva u Srbiji, Zbornik radova sa Skupa sa međunarodnim učešćem “Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave”, Beograd, str. 287-294.
Stojilković, J. (2011), Porast broja penzionera i starenje stanovništva u Srbiji,.Zbornik radova Geografskog instituta "JovanCvijić", SANU, 61(2), 69-84.
Stojilković J., Filipović M., Kokotović V. (2011), Stadijumi starenja etničkih grupa, Zbornik radova sa Skupa sa međunarodnim učešćem “Treći kongres srpskih geografa”, BanjaLuka, str 447-456.
Stojilković, J. (2010), „Babyboom“ generacije na pragu penzionisanja, časopis Stanovništvo, 48 (2), 75–91.
Stojilković, J. (2010): Struktura invalidskih penzionera u Srbiji. US. Stamenković (ur.) Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja, (267–273). Beograd: Geografski fakultet.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo demografa Srbije
Gerontološko društvo Srbije
European Association for Population Studies