dr Natalija Mirić

Datum i mesto rođenja: 21. Januar 1989., Kraljevo

Smer Demografija na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2008. godine. Diplomirala je 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,72 odbranivši diplomski rad pod nazivom „Obeshrabreni u traženju posla – rastuća kategorija neaktivnog stanovništva“. Iste godine je upisala master studije na smeru Demografija. Master studije je završila 2013. godine sa prosečnom ocenom 10,0 odbranivši master rad pod nazivom „Nezaposlenost u Republici Srbiji“. Iste godine upisala je doktorske studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U junu 2013. godine dodeljeno joj je priznanje Student generacije studijskog programa Demografija. Od aprila 2014. godine, kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbiji, angažovana je na naučnom projektu pod nazivom „Istraživanje demografskih fenomena u funkciji javnih politika u Srbiji“ (III 47006) na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od oktobra 2014. godine angažovana je kao demonstrator u nastavi na katedri za Demografiju. U septembru 2015. godine je izabrana u zvanje asistenta  za užu naučnu oblast Demografija. Učestvovala je sa referatima na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Radovi

Mirić N. (2013). Skrivena nezaposlenost u Republici Srbiji - -obeshrabreni u traženju posla, Demografija, br. X, Beograd: Geografski fakultet.

Mirić N. (2014). Ekonomske strukture stanovništva Srbije – popis stanovništva 2011. Godine, Demografija, br. XI, Beograd: Geografski fakultet.

Gligorijevic V., Miric N., Vasic P. (2014). Is skills renewal in ageing workforce real: Evidence from Serbia, Zbornik Matice Srpske za društvene nauke, br. 148., Novi Sad: Matica Srpska

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo demografa Srbije