dr Natalija Mirić
 • Kontakt telefon: +381659999591
 • E-mail adresa: natalija.miric@gef.bg.ac.rs;
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Natalija Mirić

Natalija Mirić (rođena 21. Januar 1989) zaposlena je na poziciji docenta na Odseku za demografiju Univerziteta u Beogradu Geografski fakultet od jula 2020. godine.

Doktorsku disertaciju iz uže naučne oblasti Demografija odbranila je u maju 2019. godine na Univerzitetu u Beogradu Geografski fakultet.

Usavršavala se na Univerzitetu u Ženevi (2019) i Univerzitetu u Zagrebu (2017) u oblasti naprednih statističkih metoda u demografiji.

Trenutni istraživački interesi Natalije Mirić obuhvataju: analizu životnog ciklusa, kvalitativne i kvantitativne metode analize, fertilitet i porodica,  ekonomska demografija, ljudsko blagostanje.

Bila je angažovana u realizaciji više naučno-istraživačkih i stručnih projekata. Učestvovala je na brojnim naučnim konferencijama, među kojima su konferencije Francuskog instituta za demografiju (INED) i Bečkog instituta za demografiju (VID).

Radovi

 1. Mirić, N. (2019). Razlika u fertilitetu između žena sa i bez tercijarnog obrazovanja u Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 170, str. 245-257.
 2. Mirić, N. (2018). Porast završnog fertiliteta visokoobrazovanih žena–fokus u kreiranju populacione politike u Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 167, str. 409-419.
 3. Devedžić, M., Mirić, N. & Gligorijević, V. (2017). Does specific demographic education change young people’s opinions about reproduction? The case of Serbia. Journal of Geography in Higher Education, 41(2), pp. 283-304.
 4. Stojilković-Gnjatović, J., Paunović-Radulović, D. & Mirić, N. (2017). Korišćenje SILK podataka za izračunavanje zdravih godina života-Sekundarna analiza podataka dobijenih kroz Istraživanje o prihodima i uslovima života SILK. Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Srbiji i Ujedinjene nacije.
 5. Gligorijević, V., Vojković, G., Mirić, N. & Vasić, P. (2016). Regional and Gender Differences in Self-employment Motivation: Implications on Job Sustainability. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 158, pp. 149-166.

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

 • European Association of Population Studies (EAPS)
 • Sequence Analysis Association (SAA)
 • Društvo demografa Srbije