• Kontakt telefon: +381602244677
 • E-mail adresa: teodora.nikolic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

Teodora Nikolić

Rođena je 12. oktobra 1989. godine u Čačku, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2008. godine. Diplomirala je 2012. godine, odbranivši diplomski rad pod nazivom „Mreža naselja grada Čačka u funkciji izrade prostornog plana“. Master studije na smeru Prostorno planiranje završila je 2013. godine, odbranivši master rad pod nazivom „Grad Čačak kao regionalni centar u okviru zapadnomoravske razvojne osovine“. Iste godine upisala je doktorske studije Geonauka. Učestvovala je u izvođenju nastave, kao saradnik na katedri za Prostorno planiranje, od 2014. do 2015. godine, kada je izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje. Od 2014. do 2019. godine, učestvovala je u realizaciji naučnog projekta „Uloga i implementacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji“ u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS). U IAUS-u je, kao član tima, učestvovala u izradi više planskih dokumenata. Bila je učesnik više naučnih skupova i letnjih škola u zemlji i inostranstvu i bila podrška u realizaciji tri međunarodne naučne konferencije (DailyMeteo.org/2014, MedCLIVAR 2018 i CATference 2019).

Radovi

 1. Živanović, Z., Tošić, B., Nikolić, T., & Gatarić, D. (2019) Urban System in Serbia - The Factor in the Planning of Balanced Regional Development. Sustainability, 2019, Volume 11, Issue 15, 4168. doi:10.3390/su11154168
 2. Nikolić, T. (2019) Urban development in Serbia: between “urban sprawl” and “urban shrinking”. 8th International Urban Geographies of Post-communist States Conference, book of abstracts (189). Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Geography. ISBN 978-86-6283-081-4
 3. Nikolić, T., & Mirić, N. (2018) Dnevne migracije ekonomski aktivnog stanovništva - indikator funkcionalnih veza i odnosa u mreži naselja Republike Srbije. Zbornik radova / Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja (581-589). Beograd: APPS, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet. ISBN 978-86-6283-061-6 (GF)
 4. Jeftić, M., Tošić, D., & Nikolić, T. (2018) Resilient Functional Urban Regions: Spatial Planning in the Light of Climate Change. Climate Change Adaptation in Eastern Europe Managing Risks and Building Resilience to Climate Change (113-126). Switzerland: Springer. ISBN 978-3-030-03383-5
 5. Nikolić, T., Petrić, J., & Bajić, T. (2017) Impact of population dynamics on spatial development of Belgrade urban region. Proceedings of the International Conference on Changing Cities III (861-871). Greece: Department of Planning & Regional Development, University of Thessaly. ISBN 978-618-5271-12-1
 6. Tošić, B., Živanović, Z., & Nikolić, T. (2017) Function Equilibrium in the Medium and Large Urban Settlements of Serbia. Collection of Papers, Vol. LXV, No. 1 (73-93). Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet. doi:10.5937/zrgfub1765073T
 7. Bajić, T., Petrić, J., & Nikolić, T. (2016) Fuel poverty and perception on housing and environmental quality in Belgrade’s informal settlement Kaluđerica. Spatium, No. 35 (1-9). Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. doi:10.2298/SPAT1635001B
 8. Nikolić, T. (2015) Prostorno-funkcionalna organizacija u mreži naselja zapadnomoravske osovine razvoja. 4. srpski kongres geografa, povodom 150 godina rođenja Jovana Cvijića - zbornik radova, knjiga 2 (227-233). Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Srpsko geografsko društvo. ISBN 978-86-6283-033-3
 9. Petrić, J., & Nikolić, T. (2014) Razvoj urbane matrice Beograda: kompaktnost, nekontrolisano širenje i fleksibilnost. Obnova strateškog prostornog mišljenja, istraživanja i upravljanja u Srbiji - knjiga 2, Posebna izdanja br. 74 (179-204). Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. ISBN 978-86-80329-80-2
 10. Nikolić, T. (2013) Spatial organization of the settlement network of the municipality of Čačak and tendencies of its development. Glasnik Srpskog geografskog drustva, Vol 93(2) (113-130). https://doi.org/10.2298/GSGD1302113N

Nagrade i priznanja

Stipendista Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije (2008), Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka (2010), Fonda za mlade talente Republike Srbije (2012) i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2014).

Student generacije studijskog programa Prostorno planiranje (2013).

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Srpsko geografsko društvo

Asocijacija prostornih planera Srbije

Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji