• Kontakt telefon: +381112637421
  • E-mail adresa: tnikolic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

Teodora Nikolić

Datum i mesto rođenja: 12.10.1989., Čačak

U Čačku je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2008. godine. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Diplomirala je 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,75, odbranivši diplomski rad pod nazivom „Mreža naselja grada Čačka u funkciji izrade prostornog plana“. Iste godine je upisala master studije na smeru za Prostorno planiranje. Tokom master studija bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. U junu 2013. godine dodeljeno joj je priznanje Student generacije studijskog programa Prostorno planiranje. Master studije je završila 2013. godine sa prosečnom ocenom 10, odbranivši master rad pod nazivom „Grad Čačak kao regionalni centar u okviru zapadnomoravske razvojne osovine“. Iste godine upisala je doktorske studije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od maja 2014. godine, kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, angažovana je u realizaciji naučnog projekta pod nazivom „Uloga i implementacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji“ (III 47014) na Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, gde je kao član tima učestvovala i u izradi više planskih dokumenata. Od oktobra 2014. godine angažovana je kao saradnik u nastavi na katedri za Prostorno planiranje. U aprilu 2015. godine je izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje i zasnovala radni odnos na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvovala je sa referatima na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Radovi

1. Nikolić, T. (2013) Spatial organization of the settlement network of the municipality of Čačak and tendencies of its development. Glasnik Srpskog geografskog društva, 93(2); str. 113-130 (ISSN 0305-3593)

2. Nikolić, T. (2014) Grad Čačak kao regionalni centar u okviru zapadnomoravske razvojne osovine. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive – zbornik radova; str. 277-283; Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu (ISBN 978-86-6283-015-9)

3. Petrić, J., Nikolić, T. (2014) Razvoj urbane matrice Beograda: kompaktnost, nekontrolisano širenje i fleksibilnost. U: Petrić, J. (ur.), Vujošević, M. (ur.) Obnova strateškog prostornog mišljenja, istraživanja i upravljanja u Srbiji – knjiga 2, Posebna izdanja br. 74; str. 171-194; Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (ISBN 978-86-80329-80-2)

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je Srpskog geografskog društva i Asocijacije prostornih planera Srbije.