dr Rajko Golić
  • Kontakt telefon: +381602244617
  • E-mail adresa: rgolic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-jesenji-2019-20.pdf

dr Rajko Golić

Datum i mesto rođenja: 15.08.1982. Sarajevo (Bosna i Hercegovina)

Osnovnu školu pohađao je u Sarajevu i Sremčici, a gimnaziju u Vlasenici (Republika Srpska). Studije geografije na Geografskom fakultetu u Beogradu završio je 2005. godine, sa prosečnom ocenom 9,58. Magistarske studije na Geografskom fakultetu u Beogradu, smer Regionalna geografija, završio je 2010. godine, kada je odbranio magistarski rad „Prirodni potencijali u funkciji regionalnog razvoja Malozvorničkog kraja”. Doktorsku disertaciju „Srpska Crna Gora – savremene geografske promene u funkciji regionalnog razvoja” odbranio je 2016. godine. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Regionalna geografija izabran je 2011. Učestvovao je na 14 domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Objavio je 36 naučnih i stručnih radova. Koautor je udžbenika geografije za 6. razred osnovne škole. Autor je i realizator dva akreditovana seminara za nastavnike geografije. Član je Saveta Geografskog fakulteta.

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA:

  • Prirodni, demografski i privredni potencijali revitalizacije sela u Srbiji (2006-2010) – Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
  • Razvojni programi revitalizacije sela Srbije (2011-) – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Radovi

Golić, R. (2008). Globalization and its historical development. In Slaveikov, P., Zlatunova, D. and Nikolova, N. (eds.). Fourth International Scientific Conference: „Global changes and problems: theory and practice”, Proceedings (pp. 453-459). Sofia: University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Geology and Geography.

Pavlović, M., Golić, R. i Šabić, D. (2010). Uticaj vodnih resursa na promene prostorno-funkcionalne strukture teritorije opštine Mali Zvornik i mogućnosti izgradnje novih hidroelektrana. Glasnik Srpskog geografskog društva, 90(3), 189-206. DOI 10.2298/GSGD1003189P

Pavlović, M. i Golić, R. (2011). Turistički potencijali Raške regije i razvoj seoskog turizma. Glasnik Srpskog geografskog društva, 91(3), 39-64. DOI:10.2298/GSGD1103019J

Šabić, D., Vujadinović, S., Milinčić, M., Golić, R., Stojković, S., Joksimović, M., Filipović, D., Šećerov, V. and Dimitrijević, D. (2012). The Impact of FDI on the Transitional Economy in Serbia – Changes and Challenges. Acta Polytechnica Hungarica, 9(3), 65-84.

Šabić, D., Knežević, A., Vujadinović, S., Golić, R., Milinčić, M. and Joksimović, M. (2013). Belgrade Slums – Life or Survival on the Margins of Serbian Society? Trames, 17(1), 55-86. DOI 10.3176/tr.2013.1.03

Golić, R. i Joksimović, M. (2013). Plutajući nanos kao ekološki problem Zvorničkog jezera. U: Milinčić, M., Filipović, D., Šećerov, V. i Marić, M. (ur.): Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, knjiga 1 (str. 405-412). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Vujadinović, S., Šabić, D., Joksimović, M., Golić, R., Živković, Lj. and Gatarić, D. (2013). Asylum Seekers from Serbia and the Problems of Returnees: Why Serbia is among the World’s Leading Countries in Number of Asylum Seekers. Dve domovini / Two Homelands, 37, 53-68.

Joksimović, M., Golić, R., Vujadinović, S., Šabić, D., Jovanović Popović, D., Barnfield, G. (2014).  Restoring tourist flows and regenerating city's image: the case of Belgrade. Current Issues in Tourism, 17(3), 220-233. DOI 10.1080/13683500.2013.861390

Golić, R., Joksimović, M., Krstić, F. (2014). Uticaj vodnih akumulacija na demografske promene – primer HE ''Zvornik''. U: Grčić, M., Filipović, D. i Dragićević, S. (ur.): Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive – zbornik radova (str. 311-318). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Joksimović, M., Gajić, M., Vujadinović, S., Golić, R. and Vuković, D. (2015). The effect of the thermal component change on regional climate indices in Serbia. Thermal Science. DOI 10.2298/TSCI150430105J

Golić, R. (2015). Uticaj HE ''Zvornik'' na režim nanosa i morfološke procese u dolini Drine. U: Stanković Stevan, Filipović Dejan i Đurđić Snežana (ur.): 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem ''Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse''. Zbornik radova, knjiga 2 (str. 429-434). Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet.

Golić, R., Joksimović, M. i Krstić, F. (2015). Ciljevi, uslovi i smernice razvoja ruralnog prostora Centralne Srbije. U: Pavlović, M., Šabić, D. i Vujadinović, S. (ur.):  Razvojni potencijali i ograničenja revitalizacije ruralnog prostora Centralne Srbije (str. 51-70). Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet.

Potić, I., Golić, R. and Joksimović, T. (2016). Analysis of insolation potential of Knjaževac Municipality (Serbia) using multi-criteria approach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 56, 235-245. DOI: 10.1016/j.rser.2015.11.056

Golić, R. (2016). Komparativni metod u regionalnogeografskim istraživanjima Borivoja Ž. Milojevića. U: Šabić, D. (ur.): Borivoje Ž. Milojević – život i delo, tematski zbornik radova (str. 153–172). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet; Beograd: Srpsko geografsko društvo; Krupanj: Opština Krupanj.

Golić, R. (2016). Bibliografija Borivoja Ž. Milojevića. U: Šabić, D. (ur.): Borivoje Ž. Milojević – život i delo, tematski zbornik radova (str. 483–559). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet; Beograd: Srpsko geografsko društvo; Krupanj: Opština Krupanj.

Angažovanje u nastavi

Regionalna geografija Evroazije I
Regionalna geografija Evroazije II
Regionalna geografija sveta I
Regionalna geografija sveta II
Turistička geografija sveta
Životna sredina i regionalni razvoj
Globalizacija i integracije u svetu

Nagrade i priznanja

Student generacije Geografskog fakulteta školske 2005/2006. godine

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva