dr Sanja Pavlović

Datum i mesto rođenja: 20.02.1974.  Beograd

Sanja Pavlović je, nakon završene osnovne škole i gimnazije, 1993. godine upisala Geografski fakultet u Beogradu. Osnovne studije je završila 1998. godine sa prosečnom ocenom 9,59 (devet/pedeset devet). Tema diplomskog rada je „Turistička valorizacija planine Zlatar” (mentor profesor Stevan Stanković). Iste godine upisala je postdiplomske studije na smeru Turistička geografija. Magistarsku tezu pod nazivom „Turistička valorizacija arheoloških i antičkih lokaliteta u Srbiji” odbranila je 26.12.2002. godine (mentor profesor dr Stevan Stanković). Doktorski rad pod nazivom „Turistička valorizacija srednjovekovnih sakralnih objekata u Srbiji” odbranila je 15. jula 2008. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor profesor dr Stevan Stanković), nakon čega je birana u zvanje docenta.

Kao asistent pripravnik na Geografskom fakultetu radila je od 2001. do 2004. godine. Izvodila je vežbe iz Turističke geografije. U školskoj 2007/08. godini izvodila je nastavu vežbi na smerovima Geografija (predmet Turistička geografija u prvoj i trećoj godini studija) i Turizmologija (predmeti Uvod u turizmologiju, Turistička geografija i Primorski turizam). U školskoj 2015/16. godini angažovana je u nastavi za predmete: Etnološke osnove turizma i Kulturno-istorijsko nasleđe i turizam na drugoj godini studijskog programa Turizmologija, Turistička geografija Srbije na trećoj godini studijskog programa Turizmologija i na master studijama za predmet Trendovi u kulturnom turizmu.

Od 2002. do 2004. godine bila je uključena u projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Srbije „Geografske osnove razvoja Srbije” sa temama „Prirodni turistički resursi Srbije”, „Antropogeni turistički resursi Srbije” i „Koncept održivog razvoja turizma Srbije”. Od 2006. do 2010. godine je bila angažovana na projektima „Prirodne, demografske i privredne mogućnosti revitalizacije sela Srbije” i „Intenzitet mehaničke erozije i akumulacije u Istočnoj Srbiji”, a od 2010. godine je na projektu „Razvojni programi revitalizacije sela Srbije”. U 2015. godini je učesnica projekta Integralan pristup razvoju turizma u zaštićenim prirodnim dobrima – iskustva Srbije i Slovenije (Integrated Approach to Tourism Development in Protected Areas – Experiences of Serbia and Slovenia), u okviru bilateralne saradnje Geografskog fakulteta i fakulteta Turistika u Opatiji.

Radovi

Stanković, S., Ćirković, S. (2003). Geographical Aspects of Tourism in Borderline Municipalities of Vojvodina. Geographica Pannonica, No 7., pp. 42-44,

Ćirković, S. (2005). Turistička valorizacija arheoloških lokaliteta u Srbiji. Beograd: Srpsko geografsko društvo, str. 156.

Pavlović, S. (2008). Turizam u funkciji razvoja banje Gornja Trepča. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXVIII, broj 4, str. 99-108.

Pavlović, S. (2010). Formating and Sales of Tourist Product in Ethno Tourism. In J. Perić (ed.), 20th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2020 - New Trends in Tourism and Hospitality Management, Opatija: Faculty of Tourism and Hospitality Management, pp. 526-536.

Todorović, M., Pavlović, S. (2010). Etno parkovi (muzeji na otvorenom) u funkciji razvoja turizma i lokalnog, regionalnog i nacionalnog identiteta. U S. Stamenković (ur.), Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja, Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, str. 409-416.

Pavlović, S. (2011). Etnološke osnove turizma. Beograd: Geografski fakultet – Univerzitet u Beogradu, str. 168.

Pavlović S., Belij M. (2012). Kulturni indikatori održivosti turizma u banjama Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska XCIII, broj 3, strane 95-108.

Pavlović, S. (2013). Cultural Routes – A Trend in European Tourism. Cultural Corridor Via Diagonalis – Cultural Tourism Without Boundaries, Sofia: Gealibris Publishers, pp. 55-62.

Pavlović, S., Čavlin, G. (2014). Competitiveness of destination within the rural tourism cluster: Zlatar, Zlatibor. Economics of agriculture, Vol. 61, No 3, pp. 603–614.

Angažovanje u nastavi

Etnološke osnove turizma
Arheološki turizam
Turistička geografija Srbije
Manifestacioni turizam
Geografija kultura i turizam