dr Slađana Anđelković
  • Kontakt telefon: +381602244556
  • E-mail adresa: slandjelkovic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Slađana Anđelković

Datum i mesto rođenja: 21. 01. 1965. godine, Vranje

Osnovne studije:  1987. godine, Univerzitet u Skoplju, Filozofski fakultet – grupa za pedagogiju.

Magistarske studije: 2000. godine, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet – pedagogija.

Doktorske studije: Univerzitet u Banja Luci, Filozofski fakultet – pedagogija.

Izbor u zvanje docenta: 2008. godine, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet – pedagogija.

Izbor u zvanje vanrednog profesora: 2013. godine, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet – pedagogija.

Izbor u zvanje redovnog profesora: 2018. godine, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet –  Uža naučna oblast Pedagogija.

Radovi

Anđelković, S. (2018). Vaspitanje i obrazovanje za održivi razvoj – učenje i poučavanje van učionice. Beograd: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu. ISBN 978-86-6283-057-9;  COBISS.SR-ID 262838284

Anđelković,S., Stanisavljević Petrović, Z. (2013). Škola i neformalni obrazovni konteksti, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet. ISBN 978-86-6283-007-4, COBISS.SR-ID 198861580

Anđelković, S., Dedjanski, V., Pejić, B. (2018). Pedagogical benefits of fieldwork of the students at the Faculty of Geography in the light of the Bologna Process. Journal of Geography in Higer Education. Vol. 42(1), 110-125. ISSN: 1466-1845  https://doi.org/10.1080/03098265.2017.1379058; SCI index: Thomson Reuters - Social Science Citation Index and Web of Science.

Anđelković, S (2016). Osnovnoškolska nastava jestastvenice u Srbiji: od 1844. godine do kraja 19. veka. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, god. LXVII, br. 157–158 (3/2016),  561-575; ISSN 0352-5732; UDC 373.3/.4:37(497.11)”18” https://doi.org/10.2298/ZMSDN1658561A

Anđelković, S. Stanisavljević Petrović, Z (2013). Učenje i poučavanje van učionice – Ambijentalna nastava, Nastava i vaspitanje, br.1, god LXII, 39-52, (39-51) UDK 37; ISSn 0547-3330 UDK za rad – 371.39:37.026; 371.3::379.831

S. Anđelković,  (2015). Ambijentalna nastava u funkciji vaspitanja i obrazovanja za održivi razvoj, u: S. Stanković, D. Filipović, S. Đurđić (ur.): Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse – Zbornik radova sa 4. Srpskog kongresa geografa sa međunarodnim učešćem, (137-143). Beograd: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ISBN: 978-86-6283-033-3

Anđelković, S., Vračar, M. (2018). Preservation of National Culture and Tradition in Schools in Serbia: Current State and Prospects for Development, in: M. Lončar-Vujnović (ur.)  Science Beyond Boundaries 3 – Thematic Collecction of Papers of International Significance, (139-154). Kosovska Mitrovica: University of Priština, Faculty of Philosophy. UDK 37.03-057.874  37.014.5 ISBN 078-86-6349-105-2

Anđelković, S., Stanisavljević Petrović, Z., Vračar, M. (2015). Percepcija odeljenjskih starešina o oblicima i sadržajima rada sa roditeljima; u: E. Hebib, B. Bodroški Spariosu, A. Ilić Rajković (ur.): Istraživanja i razvoj kvaliteta obrazovanja u Srbiji – stanje, izazovi i perspektive, Tematski zbornik, (str. 55-66). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beoradu. UDK 37.064.1:371.213.1(497.11). ISBN; 978-86-82019-91-6; 978-86-82019-92-3

Anđelković, S.  Stanisavljević Petrović,  Z. (2014). Priroda  kao inspiracija i kontekst za učenje i poučavanje. Glasnik Srpskog geografskog društva, Vol. 94 (1),  57-92;  UDC: 371.3 za članak; https://doi.org/10.2298/GSGD1401057A ISSN 0350-3593; COBISS.SR-ID 7793922

Angažovanje u nastavi

Pedagogija sa didaktikom
Savremeni pravci razvoja teorije i prakse u nastavi geografije

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Pedagoškog društva Srbije

Balkan Society for Pedagogy and Education

ESREA (European Society for Reaserch on the Adult Education)

Član Obrazovnog foruma

Aktivno sarađuje sa Učiteljskim društvom Srbije.