dr Slađana Anđelković
  • Kontakt telefon: +381602244556
  • E-mail adresa: slandjelkovic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: utorak 16:00-18:00; sreda 14:00-16:00; kabinet 560a, zgrada PMF-a, Studentski trg 16

dr Slađana Anđelković

Datum i mesto rođenja: 21. 01. 1965. godine, Vranje

Osnovne studije:  1987. godine, Univerzitet u Skoplju, Filozofski fakultet – grupa za pedagogiju.

Magistarske studije: 2000. godine, Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet – pedagogija.

Doktorske studije: Univerzitet u Banja Luci, Filozofski fakultet – pedagogija.

Izbor u zvanje docenta: 2008. godine, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet – pedagogija.

Izbor u zvanje vanrednog profesora : 2013. godine, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet – pedagogija.

Radovi

Anđelković,S., Stanisavljević Petrović, Z. (2013). Škola i neformalni obrazovni konteksti, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet.

Anđelković, S., Stanisavljević Petrović, Z. (2013). Učenje i poučavanje van učionice – Ambijentalna nastava, Nastava i vaspitanje, br.1, god LXII, (39-52).

Anđelković, S. Stanisavljević Petrović, Z. Bugarski, S. (2012): Srpske osnovne pravoslavne veroispovedne škole u Rumuniji (1919-1948). Zbornik Matice srpske za društvene nauke. God. LXIII, br. 138 str.71-87.

Jovanović, A., Živković, Lj., Miljkovic, O., Andjelković, S., Živkovic, N. (2011). Interdependance of the predictors of Environmentally Responsible Behavior. The Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE).Vol. 12, No. 4A, 2335-2340.
Anđelković, S. i Z. Stanisavljević-Petrović (2011). Neki aspekti promena u vrednovanju uspešnosti učenika u školi; u N. Kačavenda-Radić, D. Pavlović-Breneselović i R. Antonijević (prir.): Kvalitet u obrazovanju. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, str. (7-22)
Anđelković, S. i Z. Stanisavljević-Petrović (2011). Značaj prirodnih i društvenih resursa u funkciji integracijskog i ambijentalnog pristupa u inoviranju funkcija škole; u P. Manojlović (prir.): Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 91, br. 1, str. 171-193
Anđelković, S. Stanisavljević Petrović, Z. (2012): Letnji tečajevi u funkciji pripremanja učitelja za rad u srpskim veroispovednim školama u Rumuniji. Pedagogija (2) LXVII, 2, 2012. str. 280-289
Anđelković, S. (2010). Nastava jestastvenice u osnovnim školama na Kosovu i Metohiji u drugoj polovini XIX veka; u D. Maliković (prir.): Kosovo i Metohija u civilizacijskim tokovima -Međunarodni tematski zbornik-knjiga 5.(24-37), KosovskaMitrovica: Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet.

Angažovanje u nastavi

Pedagogija sa didaktikom
Savremeni pravci razvoja teorije i prakse u nastavi geografije

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član je Pedagoškog društva Srbije,

Obrazovnog foruma,

European  Society for Research on the Education of Adults (ESREA) i

Balkan Society for Pedagogy and Education – BASOPED.