dr Tijana Đorđević
  • Kontakt telefon: +381112183537 -lok.114
  • E-mail adresa: tdjordjevic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: utorak 9:00-11:00; četvrtak 10:00-12:00 Vojvođanska 1

dr Tijana Đorđević

Datum i mesto rođenja: 24.04.1984., Beograd

Msr Tijana Đorđević završila je osnovne studije Geografije 2009. god., a master studije Demografije 2011. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom školovanja bila je dobitnik stipendija Ministarstva prosvete Republike Grčke i Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike. Kao aktivan član Evropske geografske asocijacije studenata geografije i mladih geografa – entiteta u Beogradu, tokom osnovnih studija, učestvovala je na kongresima u Grčkoj (2005. god.), Rusiji (2006. god.), Poljskoj (2007. god.), Srbiji (2009. godine) i mnogobrojnim istraživačkim akcijama (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera). Doktorant je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – studijski program Geonauka, uža naučna oblast Geoprostorne osnove životne sredine. Kao doktorant nastavila je usavršavanje i neformalno obrazovanje kao polaznik nekoliko letnjih škola, kurseva i programa vezanih za geografske i nauke o životnoj sredini u: Nemačkoj (2010. god.), Slovačkoj (2011. god.), Srbiji (2012, 2014, 2015. godine). U dosadašnjem radu uspostavila je aktivnu saradnju sa članovima matične i drugih NIO u Srbiji (Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Zavičajni muzej u Aleksandrovcu, CESNA B u Beogradu, Geografski institut „Jovan Cvijić“ i dr.).

Zaposlena je na Geografskom fakultetu u zvanju istraživača pripravnika (od 2011. god.), odnosno istraživača saradnika (od 2015. god.) na poslovima realizacije naučnog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije br. 176008 Razvojni programi revitalizacije sela Srbije. Angažovana je u pripremanju, organizovanju i izvođenju vežbi na studijskim grupama Geografskog fakulteta, a prema pripadnosti studijskim programima: Geoprostorne osnove životne sredine: Demoekologija, Monitoring vazduha; Geografija: Životna sredina; Demografija: Demoekologija i Turizmologija: Ekoturizam. Od početka angažovanja na Geografskom fakultetu aktivno učestvuje u izvođenju stručnih i terenskih nastava na studijskom programu Geoprostorne osnove životne sredine. U proteklom periodu uzela je aktivno učešće na više naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu (Ljubljana (2010. god.), Banja Luka (2011. god.), Kopaonik (2011. i 2015. god.), Zadar (2014. god.), Palić (2015. god.)). Objavila je, samostalno i kao koautor, dva rada u referentnim časopisima (SCI lista) i 29 naučnih i stručnih radova. Aktivno govori engleski i grčki, a služi se ruskim jezikom.

Radovi

Milinčić M. & Đorđević T. (2011): Management of Spring Zones of Surface Water - The Prevention of Ecological Risks on the Example of Serbia and South Eastern Europe, in G. Meško, C Fileds, D. Dimitrijevic (eds.), Understanding and Managing Threats to the Environment in South-Eastern Europe, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Springer Netherlands, pp. 225-249.

Jovanović Popović D., Ostojić G., Milinčić M., Đorđević T., Šabić D., Tatalović A. (2015): Climate change and regional conflicts in the Southern Europe with an emphasis on the Balkan peninsula over the past two millennia, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 16, No. 2, pp. 539-549.

Milinčić M., Dimitrijević D., Đorđević T. (2011): Climate Impacts on Environmental Refugees and Security in South Eastern Europe, Journal of Balkan Ecology, Vol. 14, No. 3, pp. 243-253.

Pavlović S., Đorđević T. (2013): Forecasts of the rural tourism development in Kosjerić and Gornji Milanovac municipalities, Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, Vol. 63, No. 1, pp. 47-64.

Jovanović Popović D., Šabić D., VujadinovićS., Milinčić M., Đorđević.T., Bošković M. (2014): Modern slavery – trafficking in human beings in Serbia, The Indian journal of the social work, Vol. 75, No. 3, pp. 327-348.

Milinčić A. M., Vujadinović S., Đorđević T. (2011): Kultura kao faktor uticaja društva na životnu sredinu, Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem: Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, str. 35-42.

Dimitrijević D., Milinčić M., Đorđević T. (2010): Klimatske promene i konflikti, Godišnjak Fakulteta bezbednosti, str. 201-215.

Mihajlović B., Đorđević T., Mihajlović Lj. (2015): Institucionalni i zakonodavni okvir zaštite životne sredine u Srbiji - geoprostorni obuhvat zaštićenih područja, Zbornik radova sa VIII naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, str. 89-95.

Đorđević T., Mandić B., Mihajlović Lj., Milinčić M. (2013): Demografske karakteristike opštine Aleksandrovac početkom XXI veka, Župski zbornik, Vol. 8, str. 117-134.

Angažovanje u nastavi

Životna sredina 1
Ekoturizam i zaštita prirode

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Srpskog geografskog društva