NAUČNI SKUP „MEMENTO JEVTO DEDIJER„, TREBINjE 2018

Ceneći doprinos naših velikana koji su temeljili srpsku geografsku školu, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Grad Trebinje organizovaće naučni skup „MEMENTO JEVTO DEDIJER„ 18. aprila 2018. godine u Trebinju, Republika Srpska, BiH.

Naučni skup posvećen je naučniku i javnom delatniku Jevtu Dedijeru čija se životna staza poklapa i prepliće sa stazom jedne cele generacije najznačajnijih intelektualaca tog vremena, prvom nastavniku iz BiH na Beogradskom univerzitetu i prvom docentu geografije koga je izabrao Jovan Cvijić.

TEME NAUČNOG SKUPA

1. JEVTO DEDIJER – CVIJIĆEV UČENIK I SARADNIK
2. JEVTO DEDIJER – NAUČNI DOMETI
3. JEVTO DEDIJER – KULTURNI I JAVNI DELATNIK
4. VREME I DOGAĐAJI KOJI SU OBELEŽILI ŽIVOT I RAD JEVTA DEDIJERA
5. JEVTO DEDIJER I HERCEGOVINA

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANjE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom 01.02.2018. godine.
Rok za slanje finalne verzije rada 01.03.2018. godine.
Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom. Rad obima do 6 A4 strana.
Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11pt latinica.
Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.
Apstrakte i radove slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Prva informacija Trebinje 2018