Finalni raspored izlaganja autora na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem „GEOGRAFSKO OBRAZOVANjE, NAUKA I PRAKSA: RAZVOJ, STANjE I PERSPEKTIVE“

Geografski fakultet u Beogradu povodom 120 godina postojanja, organizuje naučni skup sa međunarodnim učešćem „GEOGRAFSKO OBRAZOVANjE, NAUKA I PRAKSA: RAZVOJ, STANjE I PERSPEKTIVE“, u Ivanjici, od 5. do 7. decembra 2013. godine. [PDF]

 

  • Finalni raspored izlaganja autora po sekcijama i tehničko uputstvo za pisanje i dostavljanje radova. [pdf]

 

  • Šablon prezentacije [ppt]

 

Obeležavajući jubilej, želja nam je da na jednom mestu okupimo eksperte iz Srbije i inostranstva, razmenimo iskustva, čujemo dobre primere iz prakse, napravimo retrospektivu dosadašnjeg rada i trasiramo smernice za buduće aktivnosti. Zato smo na skup pozvali predstavnike svih geografskih institucija, članove stručnih kuća i nevladinog sektora, nastavnike srednjih i osnovnih škola, predstavnike republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa uprave, ugledne pojedince i dr.

Cilj naučnog skupa je da pokuša da otvori, rasvetli i unapredi pitanja geografskog obrazovanja, nauke i prakse kao i njihovog uticaja i primene u primenjenim geografskim disciplinama.