NAUČNO-STRUČNI SKUP – „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Asocijacija prostornih planera Srbije po deveti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“, Subotica-Palić, 11-13. maj 2017. godine.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
3. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

KOTIZACIJE

8.000,00 din. (za tri i više učesnika 6.500,00 din.)
5.000,00 din. za studente sa štampanim radom (po radu)
i obezbeđuje: publikovanje rada, prisustvo radnom delu skupa, Zbornik radova “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, sertifikat, koktel, kafe pauze, prateći i promotivni materijal itd.
Rok za uplatu kotizacije je 08.05.2017.
Za učesnike sa radom rok za plaćanje kotizacije je 30.04.2017.
Kotizaciju uplatiti na račun Asocijacije prostornih planera Srbije broj 205-23486-52.
Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji priložiti prilikom registracije na skupu.
Uplata kotizacije za učesnike bez rada se može izvršiti i na samom skupu uz prethodnu najavu organizatorima.

I informacija [pdf]
II informacija [pdf]

Untitled-1