NAUČNO-STRUČNI SKUP – POVODOM OBELEŽAVANjA 130 GODINA OD ROĐENjA BORIVOJA Ž. MILOJEVIĆA

UNIVERZITET U BEOGRADU – GEOGRAFSKI FAKULTET

SRPSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO

u saradnji sa

Skupštinom opštine Krupanj

Borivoje Ž. Milojević – Krupanj

Turističkom organizacijom opštine Krupanj

 organizuju

 Svečanu akademiju

i

NAUČNO-STRUČNI SKUP

povodom obeležavanja 130 godina od rođenja Borivoja Ž. Milojevića

Krupanj, maj 2016.

Katedra za regionalnu geografiju Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta sa Srpskim geografskim društvom povodom 130. godišnjice rođenja akademika Borivoja Ž. Milojevića pokreće inicijativu za organizaciju svečane akademije i i naučno-stručnog skupa povodom tog jubileja. Pozivaju se naučnici različitih obrazovnih profila i poštovaoci rada ovog znamenitog srpskog geografa i osnivača regionalne geografije u Srbiji da uzmu učešće na planiranom naučno-stručnom skupu.

Prof. dr Dejan Šabić, šef katedre za regionalnu geografiju

 

Prva informacija [pdf]
Druga informacija [pdf]
Raspored izlaganja radova [pdf]