Ново издање часописа “Demografija“ за 2021. годину

Објављено је ново издање часописа Demografija за 2021. годину. Нови број садржи шест оригиналних научних радова који се могу преузети на интернет страници:

http://demografija.gef.bg.ac.rs/…/nova-sveska…/

Уредништво часописа “Demografija“.

 

DEMOGRAFIJA 18 2021 - naslovna korica-compressed

znak 1