Novo izdanje časopisa “Demografija“ za 2021. godinu

Objavljeno je novo izdanje časopisa Demografija za 2021. godinu. Novi broj sadrži šest originalnih naučnih radova koji se mogu preuzeti na internet stranici:

http://demografija.gef.bg.ac.rs/…/nova-sveska…/

Uredništvo časopisa “Demografija“.

 

DEMOGRAFIJA 18 2021 - naslovna korica-compressed

znak 1