Rukovodstvo Fakulteta

Dekan je prvi čovek Fakulteta, njegov rukovodilac i organ poslovođenja. Prava i obaveze dekana propisani su Zakonom i Statutima Univerziteta i Fakulteta.

U obavljanju poslova iz svog delokruga, Dekan je samostalan, a za svoj rad odgovoran je Savetu Fakulteta.

Dekan formira dekanski kolegijum, kao svoje savetodavno telo. Članovi dekanskog kolegijuma su: dekan, prodekani i student prodekan, koji učestvuje u radu kada se razmatraju pitanja iz njegove nadležnosti.

Dekan

IMG-c859f2da6e97a8de4c4645543c914002-V

dr Velimir Šećerov, redovni profesor
Telefon: 011/26 37 421
E-mail:
dekan@gef.bg.ac.rs

Prodekan za nastavu

DSC_8967-copy

dr Snežana Đurđić, redovni profesor
Telefon: 011/26 37 421
E-mail:
prodekan.nastava@gef.bg.ac.rs

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju

DSC_8878-copy

dr Danica Šantić, vanredni profesor
Telefon: 011/26 37 421
E-mail: 
prodekan.nauka@gef.bg.ac.rs

Prodekan za finansije

DSC_8865-copy

dr Ivan Novković, docent
Telefon: 011/26 37 421
E-mail:
prodekan.finansije@gef.bg.ac.rs