Rukovodstvo fakulteta

Dekan fakulteta
dr Dejan Filipović, redovni profesor

Prodekan za finansije
dr Velimir Šećerov, redovni profesor

Prodekan za nastavu
dr Snežana Vujadinović, redovni profesor

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju
dr Aleksandar Đorđević, docent