Руководство Факултета

Декан је први човек Факултета, његов руководилац и орган пословођења. Права и обавезе декана прописани су Законом и Статутима Универзитета и Факултета.

У обављању послова из свог делокруга, Декан је самосталан, а за свој рад одговоран је Савету Факултета.

Декан формира декански колегијум, као своје саветодавно тело. Чланови деканског колегијума су: декан, продекани и студент продекан, који учествује у раду када се разматрају питања из његове надлежности.

Декан

Slika DF za CV
др Дејан Филиповић,
редовни професор

Продекан за финансије

VS
др Велимир Шећеров
,
редовни професор

Продекан за наставу

SV
др Снежана Вујадиновић
,
редовни професор

Продекан за науку и међународну сарадњу

aca dj 1
др Александар Ђорђевић
,
доцент