Руководство факултета | Географски факултет

Руководство факултета

Декан факултета
др Дејан Филиповић, редовни професор

Продекан за финансије
др Велимир Шећеров, редовни професор

Продекан за наставу
др Гордана Војковић, редовни професор

Продекан за науку и међународну сарадњу
др Снежана Ђурђић, ванредни професор