Руководство Факултета

Декан

DF
др Дејан Филиповић
,
редовни професор

Продекан за финансије

VS
др Велимир Шећеров
,
редовни професор

Продекан за наставу

SV
др Снежана Вујадиновић
,
редовни професор

Продекан за науку и међународну сарадњу

aca dj 1
др Александар Ђорђевић
,
доцент