Руководство факултета

Декан факултета
др Дејан Филиповић, редовни професор

Продекан за финансије
др Велимир Шећеров, редовни професор

Продекан за наставу
др Снежана Вујадиновић, редовни професор

Продекан за науку и међународну сарадњу
др Александар Ђорђевић, доцент