Savet Fakulteta

Predsednik Saveta fakulteta:
Prof. dr Dejan Šabić, redovni profesor
 
Zamenik predsednika Saveta fakulteta:
Prof. dr Miško Milanović, redovni profesor

Prof. dr Dejan Đorđević, redovni profesor
Prof. dr Mirjana Devedžić, redovni profesor
Prof. dr Ivan Ratkaj, vanredni profesor
Prof. dr Goran Anđelković, vanredni profesor
Prof. dr Bogdan Lukić, vanredni profesor
Doc. dr Sanja Manojlović, vanredni profesor
Doc. dr Marija Belij, docent
Doc. dr Tijana Dabović, vanredni profesor
Dr Ivan Samardžić, docent
Dr Bojan Vračarević, asistent
Biljana Rajković-Lukić, referent za finansijsko-računovodstvene poslove
Aleksandar Radulović, službenik za zaposlove odbrane, zaštite i bezbednosti
Sanja Sabolović, spremačica
Slađana Damnjanović, student studijskog programa  Demografije
Marijana Markovićstudent studijskog programa GOŽS
Marija Arsić, student studijskog programa Prostorno planiranje
Luka Džombićstudent studijskog programa GOŽS