Savet fakulteta

Predsednik Saveta fakulteta:
Prof. dr Milovan Pecelj, redovni profesor
 
Zamenik predsednika Saveta fakulteta:
Prof. dr Dejan Đorđević, redovni profesor

Prof. dr Mirjana Devedžić, redovni profesor
Prof. dr Branka Tošić, redovni profesor
Prof. dr Miroljub Milinčić, redovni profesor
Prof. dr Slavoljub Dragićević, redovni profesor
Prof. dr Snežana Vujadinović, vanredni profesor
Prof. dr Aleksandar Knežević, vanredni profesor
Doc. dr Aleksandar Đorđević, docent
Doc. dr Aleksandar Petrović, docent
Doc. dr Rajko Golić, docent
dr Ivan Novković, asistent
Biljana Rajković-Lukić, referent zarade
Aleksandar Radulović, zamenik šefa tehničke službe
Dejan Sandić, administrator računarske mreže
Marija Arsić, student studijskog programa Prostorno planiranje
Natalija Kosić, student studijskog programa Prostorno planiranje
Marijana Markovićstudent studijskog programa GOŽS
Luka Džombićstudent studijskog programa GOŽS