Савет Факултета

Председник Савета факултета:
Проф. др Дејан Шабић, редовни професор
 
Заменик председника Савета факултета:
Проф. др Мишко Милановић, редовни професор

Проф. др Дејан Ђорђевић, редовни професор
Проф. др Мирјана Девеџић, редовни професор
Проф. др Иван Раткај, ванредни професор
Проф. др Горан Анђелковић, ванредни професор
Проф. др Богдан Лукић, ванредни професор
Доц. др Сања Манојловић, ванредни професор
Доц. др Марија Белиј, доцент
Доц. др Тијана Дабовић, ванредни професор
Др Иван Самарџић, доцент
Др Бојан Врачаревић, асистент
Биљана Рајковић-Лукић, референт за финансијско-рачуноводствене послове
Александар Радуловић, службеник за запослове одбране, заштите и безбедности
Сања Саболовић, спремачица
Слађана Дамњановић, студент студијског програма  Демографије
Маријана Марковићстудент студијског програма ГОЖС
Марија Арсић, студент студијског програма Просторно планирање
Лука Џомбићстудент студијског програма ГОЖС