Савет факултета

Председник Савета факултета:
Проф. др Милован Пецељ, редовни професор
 
Заменик председника Савета факултета:
Проф. др Дејан Ђорђевић, редовни професор

Проф. др Мирјана Девеџић, редовни професор
Проф. др Бранка Тошић, редовни професор
Проф. др Мирољуб Милинчић, редовни професор
Проф. др Славољуб Драгићевић, редовни професор
Проф. др Снежана Вујадиновић, ванредни професор
Проф. др Александар Кнежевић, ванредни професор
Доц. др Александар Ђорђевић, доцент
Доц. др Александар Петровић, доцент
Доц. др Рајко Голић, доцент
др Иван Новковић, асистент
Биљана Рајковић-Лукић, референт зараде
Александар Радуловић, заменик шефа техничке службе
Марија Арсић, студент студијског програма Просторно планирање
Ана Стојковић, студент студијског програма Туризмологија
Марина Недељковић, студент студијског програма Демографија
Никола Младеновић, студент студијског програма ГОЖС