Sekretar Fakulteta

Ljubinka Tomić Tornjanski, diplomirani pravnik

Telefon: 011/26 37 421, lokal 124
Fah: 011/21 82 889
E-mail: sekretar@gef.bg.ac.rs

Rad sa strankama od 11:00 do 13:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd

znak 2