Stručna služba

SEKRETARIJAT:

Ljubinka Tomić – Tornjanski, rukovodilac Stručne službe
Sekretar fakulteta

Telefon: 011/26 37 421, lokal 124
E-mail: sekretar@gef.bg.ac.rs

Kabinet dekana:
Žarko Duškov,
Šef kabineta dekana
Telefon: 011/26 37 421, lokal 101
E-mail: dekanat@gef.bg.ac.rszarko.duskov@gef.bg.ac.rs

Jelena Ćirović,
Tehnički sekretar
Telefon: 011/26 37 421, lokal 101
E-mail: dekanat@gef.bg.ac.rs; jelena.cirovic@gef.bg.ac.rs

Služba za pravne i opšte poslove:
Marina Stamenković,
Pravni saradnik
Telefon: 011/26 37 421, lokal 102
E-mail: marina.stamenkovic@gef.bg.ac.rs

Miloš Manojlović,
Saradnik za javne nabavke
Telefon: 011/26 37 421, lokal 113
E-mail: milos.manojlovic@gef.bg.ac.rs

Međunarodna saradnja:
Milan Radović,
Samostalni stručno-tehnički saradnik za međunarodnu saradnju
Telefon: 011/26 37 421, lokal 111
E-mail: milan.radovic@gef.bg.ac.rs

Radno vreme službe: 08:00 – 16:00 časova
Rad sa strankama: 10:00 – 13:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd

STUDENTSKA SLUŽBA:

Milana Jovančević, šef službe
Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
Telefon: 011/33 36 677 i 011/26 36 269
E-mail: studentska_sluzba@gef.bg.ac.rs; milana.jovancevic@gef.bg.ac.rs

Jovan Vuković,
Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
Telefon: 011/33 36 677 i 011/26 36 269
E-mail: studentska_sluzba@gef.bg.ac.rs; jovan.vukovic@gef.bg.ac.rs

Marija Vujović,
Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja
Telefon: 011/33 36 677 i 011/26 36 269
E-mail: studentska_sluzba@gef.bg.ac.rs; marija.vujovic@gef.bg.ac.rs

Radno vreme službe: 08:00 – 16:00 časova
Rad sa strankama: 10:00 – 13:00 časova
Studentski trg 16, 11000 Beograd

BIBLIOTEKA:

Katarina Tričković,
Diplomirani bibliotekar
Telefon: 011/26 37 421, lokal 121
E-mail: katarina.trickovic@gef.bg.ac.rs

Bojana Trebinjac,
Diplomirani bibliotekar
Telefon: 011/26 37 421, lokal 121
E-mail: bojana.trebinjac@gef.bg.ac.rs

Rad sa strankama: 09:00 – 19:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE:

Dragana Batrićević, šef službe
Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
Telefon: 011/26 38 403
E-mail: dragana.batricevic@gef.bg.ac.rs

Biljana Rajković-Lukić,
Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
Telefon: 011/26 38 403
E-mail: biljana.lukic@gef.bg.ac.rs

Gordana Dimitrijević,
Kontista
Telefon: 011/26 38 403
E-mail: gordana.dimitrijevic@gef.bg.ac.rs

Radno vreme službe: 08:00 – 16:00 časova
Studentski trg 16, 11000 Beograd

TEHNIČKA SLUŽBA:

Odeljenje za održavanje objekata i opreme:
Zoran Jović,
Rukovodilac poslova investicionog i tehničkog održavanja
Telefon: 011/26 37 421, lokal 111

Radno vreme: 08:00 – 16:00 časova
Vojvođanska 1, 11000 Beograd

Odeljenje za tehničku podršku:
Dejan Sandić,
Administrator informacionih sistema i  tehnologija
Telefon: 011/26 37 421, lokal 115
E-mail: dejan@gef.bg.ac.rs

Radno vreme: 08:00 – 16:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd

Odeljenje za poslove bezbednosti i zdravlja na radu:
Aleksandar Radulović,
Službenik za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti
Telefon: 011/26 37 421, lokal 111
E-mail: aleksandar.radulovic@gef.bg.ac.rs

Radno vreme: 08:00 – 16:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd

CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST (CID):

Ivana Injac,
Viši stručno-tehnički saradnik za rad u centrima
Telefon: 011/26 37 421, lokal 112
E-mail: CID@gef.bg.ac.rs; ivana.injac@gef.bg.ac.rs

Vojislav Deđanski,
Stručno-tehnički saradnik za rad u centrima
Telefon: 011/ 26 37 421, lokal 116
Telefon 2: 011/21 84 065
E-mail: vojislav.dedjanski@gef.bg.ac.rs

Radno vreme: 08:00 – 16:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd