Stručna služba

SEKRETARIJAT

Dekanat
Telefon: 011/26 37 421, lokal 101
Fah: 011/21 82 889
E-mail: dekanat@gef.bg.ac.rs

Sekretar
Telefon: 011/26 37 421, lokal 124
E-mail: sekretar@gef.bg.ac.rs

Služba za pravne i opšte poslove
Telefon: 011/26 37 421, lokal 102

Rad sa strankama od 10:00 do 13:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd

STUDENTSKA SLUŽBA

Telefon: 011/33 36 677 i 011/26 36 269
E-mail: studentska_sluzba@gef.bg.ac.rs

Rad sa strankama od 10:00 do 13:00 časova
Studentski trg 16, 11000 Beograd

BIBLIOTEKA

Telefon: 011/26 37 421, lokal 121
E-mail: katarina.trickovic@gef.bg.ac.rs

Rad sa korisnicima od 09:00 do 19:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd

SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

Telefon: 011/26 38 403
E-mail:

Radno vreme: 08:00 – 16:00 časova
Studentski trg 16, 11000 Beograd

MEĐUNARODNA SARADNjA

Telefon: 011/26 37 421, lokal 111
E-mail: milan.radovic@gef.bg.ac.rs

Radno vreme: 08:00 – 16:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd

CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST (CID)

Telefon: 011/26 37 421, lokal 112
E-mail: CID@gef.bg.ac.rs

Radno vreme: 08:00 – 16:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd

TEHNIČKA SLUŽBA

Telefon: 011/26 37 421, lokal 111
E-mail: dekanat@gef.bg.ac.rs

Radno vreme: 08:00 – 16:00 časova
Studentski trg 3/III, 11000 Beograd