Стручнa службa

СЕКРЕТАРИЈАТ

Деканат
Телефон: 011/26 37 421, локал 101
Фах: 011/21 82 889
Е-mail: dekanat@gef.bg.ac.rs

Секретар
Телефон: 011/26 37 421, локал 124
Е-mail: sekretar@gef.bg.ac.rs

Служба за правне и опште послове
Телефон: 011/26 37 421, локал 102

Рад са странкама од 10:00 до 13:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Телефон: 011/33 36 677 и 011/26 36 269
Е-mail: students@gef.bg.ac.rs

Рад са странкама од 10:00 до 13:00 часова
Студентски трг 16, 11000 Београд

БИБЛИОТЕКА

Телефон: 011/26 37 421, локал 121
Е-mail: ktrickovic@gef.bg.ac.rs; dragan@gef.bg.ac.rs

Рад са корисницима од 09:00 до 19:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Телефон: 011/26 38 403
Е-mail: jjovicic@gef.bg.ac.rs

Радно време: 08:00 – 16:00 часова
Студентски трг 16, 11000 Београд

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Телефон: 011/26 37 421, локал 111
Е-mail: mradovic@gef.bg.ac.rs

Радно време: 08:00 – 16:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (ЦИД)

Телефон: 011/26 37 421, локал 112
Е-mail: CID@gef.bg.ac.rs

Радно време: 08:00 – 16:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Телефон: 011/26 37 421, локал 111
Е-mail: dekanat@gef.bg.ac.rs

Радно време: 08:00 – 16:00 часова
Студентски трг 3/III, 11000 Београд