Studentski parlament

Anastasija Antić
predsednica Studentskog parlamenta

tel: +381603633319
e-mail: parlamentgef@gmail.com

Anđela Stojanović
student prodekan

tel: +381640909012
e-mail: stojanovica4@yahoo.com