Studentski parlament

Predsednik studentskog parlamenta

Marija Arsić 
tel: +381643666655
e-mail: marija7arsic@gmail.com

Student prodekan

Anđela Stojanović
tel: +381640909012
e-mail: stojanovica4@yahoo.com