OBAVEŠTENjE

Prodekan za nastavu prof. Gordana Vojković davaće detaljnije informacije o uslovima upisa 17. i 18. oktobra 2016. od 13-14h u biblioteci Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.