OBAVEŠTENjE

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet neće raditi u vreme Praznika rada, 01. i 02. maj 2017. godine.