Postavljen sunčani časovnik na zgradi fakulteta u Zemunu

Na zgradi fakulteta u Zemunu grupa za gnomoniku u okviru seminarskog rada iz Geografije lokalne sredine postavila je sunčani časovnik, zajedno sa  nastavnicima na tom predmetu.

http://rocketlaunch.me/milutin-tadic/sr/news/view/41/geografija-lokalne-sredine