Ispit iz predmeta Ekonomika turizma

Usmeni deo ispita iz predmeta Ekonomika turizma, za studente koji su položili pismeni deo 15. juna, biće održan u ponedeljak 24. juna u 12h, u Jagićevoj.