Obaveštenje

Rezultati kolokvijuma iz predmeta:

  • Turistička geografija sveta (pdf)
  • Regionalna geografija sveta 1 (pdf)
  • Regionalna geografija sveta 2 (Australija) (pdf)