OBAVEŠTENjE – GEOGRAFIJA ZEMLjIŠTA (Geografija i GOŽS)

Ispit iz predmeta Geografija zemljišta (Geografija i Geoprostorne osnove životne sredine) održaće se 17. juna 2016. sa početkom u 10 časova u prostorijama fakulteta u Zemunu.