Obaveštenje o pokretanju internet stranice Centra za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu

Obaveštavamo vas da je Centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu u prethodnom periodu preduzeo aktivnosti na planu izrade web strane Centra, u cilju poboljšanja dostupnosti informacija i sadržaja koji se odnose na rad Centra. Sajtu možete pristupiti klikom na sledeći LINK.

Naglašavamo da je sajt pristupačan slepim i slabovidim osobama koje koriste govorni program, kao i osobama sa disleksijom.