Obaveštenje o terminu polaganja ispita kod dr Vesne Ikonović

Svi ispiti kod docenta dr Vesne Ikonović, u prvom ispitnom roku, održaće se 18. februara 2014. godine u 10 časova na Studentskom trgu 3/3.