OBAVEŠTENjE – PREUZMANjE STUDENTSKIH KARTICA

Studentske kartice (International student card) mogu se preuzeti u sredu 19. oktobra 2016. godine od 10h do 15h u prostorijama fakulteta u Vojvođanskoj ulici.