OBAVEŠTENjE – RASPORED ISPITA

Obaveštavamo studente produžene godine i apsolvente da je objavljen raspored ispita u decembarskom roku.
Raspored ispita nalazi se na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.
Molimo studente da pogledaju eventualne promene u rasporedu ispita.