ОБАВЕШТЕЊЕ – СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ И СТИПЕНДИЈA

  • ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКУ СТИПЕНДИЈУ И КРЕДИТ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ ИСТАКНУТ ЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ.
  • НАЈНИЖИ БРОЈ БОДОВА ЗА ОДОБРЕНИ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ ЈЕ 10,36.
  • УКОЛИКО НИСУ ТАЧНО НАВЕДЕНИ НЕКИ ОД ЕЛЕМЕНАТА ЗА БОДОВАЊЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ УЗ ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ У СТУДЕНТСКУ СЛУЖБУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 18. 12. 2019. ГОДИНЕ.

Студенти којима је одобрен кредит/стипендија треба да отворе рачуне у експозитурама UniCredit банке и да предају менично покриће у студентској служби.

Потребна документација за менично покриће:

  1. Изјава жиранта, образац 6 (може се преузети овде);
  2. меница (купује се у било којој банци);
  3. копија личне карте жиранта.