OBAVEŠTENjE – USELjENjE U STUDENTSKE DOMOVE

Poštovani studenti,

sva obaveštenja vezana za useljenje u studentske domove i izdavanje potvrda za useljenje biće blagovremeno objavljene na sajtu Fakulteta. S obzirom na novonastalu situaciju i mere zaštite od Korona virusa, a kako bismo smanjili kontakte molimo vas da ne dolazite i da pratite obaveštenja o načinu preuzimanja potvrda na sajtu Fakulteta.