OBAVEŠTENjE – UVODNI ČAS – GLOBALIZACIJA I INTEGRACIJE U SVETU

Uvodni čas iz predmeta GLOBALIZACIJA I INTEGRACIJE U SVETU za studente prostornog planiranja biće održan u četvrtak, 23. februara u 13:30 časova u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.

Uvodni čas iz istog predmeta za studente demografije biće održan istog dana u 14 časova u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.

doc. dr Mirjana Gajić