Obaveštenje za Master studente Geografije

Ispit iz predmeta Školska kartografija održaće se 28. 09. 2015. god. sa početkom u 12h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Ispit iz predmeta Kartografsko modelovanje održaće se 28. 09. 2015. god. sa početkom u 12h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Ispit iz predmeta Karakteristične regije sveta održaće se 30. 09. 2015. god. sa početkom u 12h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.