OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE 2., 3. I 4. GODINE OSNOVNIH STUDIJA

Nastava za studente 2., 3. i 4. godine osnovnih studija počinje 10. oktobra 2016. prema rasporedu.