OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas o kalendaru predviđenih aktivnosti u narednom periodu.

Detaljnija uputstva o preduzimanju odgovarajućih mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i o uslovima, načinu sprovođenja i sredstvima za sprovođenje tih mera, biće naknadno poslata.

1. Zgrada na Studentskom trgu biće otvorena od petka 15. maja 2020. godine. Naš sprat je bio tri puta dezinfikovan do sada a biće urađeno još jedno detaljno čišćenje i dezinfekcija pre otvaranja Fakulteta.

2. Početak rada svih zaposlenih predviđen je za ponedeljak 18. maj 2020. godine od kada će funkcionisati sve službe i tada bi se omogućilo obavljanje svih aktivnosti u prostorijama fakulteta.

3. Zgrade u Zemunu i Jagićevoj ulici će biti otvorene od ponedeljka 18. maja 2020. godine.

Ovde je potrebno napomenuti par bitnih detalja na čemu će se instistirati tokom maja a svi fakulteti su dužni da ih se pridržavaju.

  • Pre svakog ulaska u zgradu beskontaktno će se meriti temperatura.
  • Biće postavljena dezo barijera na ulasku u zgradu kroz koju moraju proći svi koji u nju ulaze (sunđer sa dezinfekcionim sredstvom).
  • Na konsultacijama sa studentima, zatim na ispitima, kolokvijumima i drugim aktivnostima sa većim brojem prisutnih obavezno je nošenje zaštitnih maski. Preporučuje se nošenje rukavica.

4. Aprilski ispitni rok je planiran u periodu od 25. maja do 03. juna 2020. godine po prvobitno istaknutom rasporedu po danima iz marta. Studenti će biti u obavezi da nose zaštitne maske tokom ispita, kao i nastavnici i saradnici.  U učionicama se mora obezbediti da u klupi sedi po jedan student i da bude prazan red razmaka iza sedenja studenata (za pismene ispite i studente koji slušaju/čekaju usmeni ispit).

U ovom ispitnom roku se ne mogu polagati ispiti iz letnjeg semestra šk. 2019/20.godine.

5. Predviđeni termini za održavanje kolokvijuma i završavanje ostalih predispitnih obaveza iz predmeta iz ovog semestra su u periodu od 03. do 12. juna 2020. godine. Studenti su oslobođeni svih obaveza po pitanju terenske nastave i nastavnici će računati da je terenska nastava obavljena. Takođe, studentima se mora omogućiti dobijanje potpisa iz svih predmeta iz letnjeg semestra.

6. Junski (treći) ispitni rok bi trebalo da se održi u periodu od 15. juna do 03. jula 2020. godine po rasporedu koji će nastavnici zakazati u Sekretarijatu fakulteta.

7. Julski (četvrti) ispitni rok bi trebalo da se održi u periodu od 10. jula do 27. jula po rasporedu koji će nastavnici zakazati u Sekretarijatu fakulteta

Sugestija nastavnicima je da pri zakazivanju termina i mesta održavanja ispita prioritet daju prostorijama u Zemunu i Jagićevoj zbog postojanja dvorišta i većeg broja učionica u odnosu na Studentski trg. U kabinetima, kao ni do sada, nije dozvoljeno održavanje ispita.